Franske presidenten Emmanuel Macron. Arkivbild.
Franske presidenten Emmanuel Macron. Arkivbild.

Macron: Vi måste förnya Europa

Den franska presidenten Emmanuel Macron vänder sig direkt till medlemsländernas medborgare inför EU-valet i maj. I en debattartikel som publiceras i samtliga EU-länder presenterar han sina förslag till förnyelse.

ANNONS
|

Läget är akut, skriver Macron i bland annat svenska Dagens Nyheter.

Han pekar ut brexit som ett resultat av de lögner och den ansvarslöshet som hotar unionen, samt de nationalister som "utnyttjar missnöjet bland våra folk".

För att det europeiska samarbetet inte ska falla sönder är förnyelse och handling avgörande, enligt presidenten.

"I stället för att vända oss inåt och splittras, föreslår jag att vi tillsammans bygger upp denna Förnyelse kring tre ambitioner: frihet, skydd och framsteg".

För att garantera friheten vill Macron inrätta en europeisk byrå med europeiska experter som ska skydda medlemsländernas valprocesser från cyberattacker och manipulationer.

I frågan om säkerhet föreslår han bland annat att EU inför en gemensam gränspolis, en europeisk asylbyrå, striktare gränskontroller och en mer solidarisk inställning. Han lyfter också alternativet med en ömsesidig försvarsklausul och ökade resurser till militären.

ANNONS

För att göra det som han anser är nödvändiga framsteg vill Macron att EU ska grunda sig på konvergens snarare än konkurrens. Han är positiv till ett nytt socialskydd som garanterar en europeisk minimilön, anpassad efter varje land, och lika lön på samma arbetsplats.

Även miljön står i fokus i denna kategori.

"Hur kan vi se våra barn i ansiktet om vi inte minskar vår klimatpåverkan", skriver Macron.

Presidenten avslutar med att lägga fram ett förslag om att inrätta "Konferens för Europa", som ska bestå av representanter från europeiska institutioner och stater, med uppgift att utarbeta en färdplan för EU och omsätta de viktigaste prioriteterna i konkreta handlingar.

TT

ANNONS