Bland de bolag som redan börjat borra efter olja i området finns svenska Lundin Petroleum. Arkivbild.
Bland de bolag som redan börjat borra efter olja i området finns svenska Lundin Petroleum. Arkivbild.

Norska staten inför rätta för oljeborrning

Innebär det ett brott mot den norska grundlagen och Parisavtalet att tillåta oljeborrning i känsliga naturområden i Barents hav? Den frågan står i centrum i tingsrätten i Oslo tingsrätt, sedan två miljöorganisationer stämt den norska staten.

ANNONS
|

- Aldrig tidigare har vi i Norge borrat efter olja i iskanten och så långt från land. Oljeutsläpp skulle vara en katastrof i det här området. Dessa beslut är fullständigt oacceptabla sett ur ett miljöperspektiv, säger advokat Cathrine Hambro, enligt nyhetsbyrån NTB.

Hon företräder miljöorganisationerna Greenpeace och Natur och ungdom, som ligger bakom stämningen.

Striden gäller ett beslut som regeringen fattade i juni 2016, där man gav grönt ljus för att börja leta olja och gas i tio nya områden i Barents hav i Arktis.

ANNONS

Rättsprocessen har väckt stor uppmärksamhet, även långt utanför Norges gränser. I sitt öppningsanförande anklagade den norska regeringens företrädare organisationerna för att på ett amerikanskt vis politisera rättsprocessen.

- Det är nytt att en rättssal används som en politisk arena. Av alla samhällsfrågor är miljö och klimat några av de mest omdiskuterade. Men det här är inte en debatt som bör avgöras på amerikanskt vis, säger regeringsrepresentant Fredrik Sejersted.

Rättegången i Oslo pågår till den 22 november, men väntas oavsett utgången överklagas till högre instans.

- Om vi vinner så kommer det innebära ett stort ingrepp i den norska oljepolitiken, men det är nödvändigt om vi ska klara att lösa klimatkrisen, säger Truls Gulowsen från Greenpeace till NTB.

TT
Fakta: Lundin ett av bolagen

Norge gav i maj 2016 tretton bolag tillstånd att börja leta olja i nya områden i Barents hav. Beslutet fattades knappt en månad efter att Norge undertecknade klimatavtalet från Paris.

Bland bolagen som fått rätt att borra i området finns svenska Lundin Petroleum.

Bakom stämningen står miljöorganisationerna Greenpeace och Natur och ungdom, som anser att beslutet strider mot paragraf 112 i Norges grundlag, där det står:

"Alla människor har rätt till en miljö som säkerställer hälsan och till en natur där produktionskapacitet och mångfald bevaras. Naturens resurser skall fördelas på grundval av ett långsiktigt och mångsidigt övervägande som skyddar denna rätt även för kommande generationer. Medborgarna har rätt till kunskap om tillståndet och naturmiljön och effekterna av planerade och genomförda insatser i naturen, så att de kan skydda sina rättigheter enligt föregående stycke. De statliga myndigheterna ska genomföra åtgärderna som genomför dessa principer."

Källor: Dagens Nyheter och Ekot

ANNONS