Strid i USA om bilarnas koldioxidutsläpp

ANNONS

President Donald Trumps administration vill upphäva de strängare utsläppsregler för biltrafiken som antogs under Trumps föregångare Barack Obama. Nu tänker 19 amerikanska delstater gå till domstol för att stoppa förslaget. De motiverar stämningarna med att USA har en skyldighet mot kommande generationer att skydda miljön.

Två myndigheter, miljömyndigheten EPA och trafiksäkerhetsverket NHTSA, presenterar flera förslag som ska tillåta större klimatutsläpp från biltrafiken än de regler som beslutades under Obamaregeringen och som skulle ha trätt i kraft 2020.

Åtgärderna väntas öka USA:s oljekonsumtion med 500000 fat olja per dag fram till 2030. En annan del av förslaget är att delstaterna ska fråntas rätten att införa hårdare utsläppsregler än den federala regeringen. Kalifornien har gått i bräschen och beslutat om egna, hårdare miljöregler för biltrafiken.

ANNONS
TT-Reuters
ANNONS