Efter långa förhandlingar hoppas EU-parlamentet och EU:s medlemsländer nu komma överens om framtida system för handeln med utsläppsrätter. Arkivfoto.
Efter långa förhandlingar hoppas EU-parlamentet och EU:s medlemsländer nu komma överens om framtida system för handeln med utsläppsrätter. Arkivfoto.

Tuff strid väntar om framtida utsläppshandel

Ännu en lång klimatnatt väntar i Bryssel när EU-länderna och EU-parlamentet ska försöka komma överens om framtida system för utsläppshandel. Kolet står fortfarande i centrum.

ANNONS
|

Redan för en månad sedan hoppades förhandlarna att den sittning man då hade skulle bli den sista. Men så blev det inte – och efter åtta månaders diskussioner putsas nu förhandlingsbordet upp igen.

- Vi har absolut ambitionen att slutföra det här nu, men det handlar också om att det blir en bra uppgörelse, säger svenska EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S), som varit en av de ledande förhandlarna från parlamentets socialdemokratiska partigrupp.

ANNONS

"Ska inte gå till kol"

Framför allt är det kolindustrin som starka krafter i parlamentet har riktat in sig på, med krav på att den moderniseringsfond som ska införas inte ska gå till att finansiera nya kolanläggningar.

- Det handlar ändå om miljarder euro. De gemensamma pengarna på EU-nivå ska inte gå till kol, säger Guteland.

Kollegan Fredrick Federley (C), som ansvarat för hur parlamentets industriutskott ställt sig till förslaget, tror på hårda diskussioner.

"Det blir en lång natt för klimatet. Ska man nå ett beslut kring ett system som omfattar 45 procent av EU:s utsläpp så är det många viljor som ska komma överens. Min känsla är att det kommer bli ett beslut, eftersom ministerrådet är otåligt att komma vidare. För min del är det viktigt att beslutet leder till starkt minskade utsläpp och premierar innovativa klimatlösningar", skriver Federley i ett uttalande via sms.

Förslag från 2015

EU-parlamentet och EU-länderna kom på varsitt håll i våras fram till sin syn på det förslag om framtida utsläppshandel – förkortat ETS – som EU-kommissionen lade fram under sommaren 2015.

ANNONS

Sedan dess har hårda kompromissdiskussioner förts om detaljerna i förslaget, som är en av de viktigaste åtgärderna för att som planerat få ner EU:s samlade utsläpp med 40 procent fram till 2030.

Bryssel, TT:s korrespondent
Fakta: EU:s handel med utsläppsrätter

Systemet med utsläppsrätter är en av grundbultarna i den internationella klimatpolitiken och går ut på att storutsläppande industrier och företag måste betala extra för att släppa ut mer än vad som anses nödvändigt. Släpper man ut mindre kan man i sin tur sälja sina överblivna rättigheter till andra.

Delvis som en följd av den ekonomiska krisen har dock priset per rättighet sjunkit kraftigt, vilket inneburit att utsläppshandeln inte blivit lika effektiv som tänkt.

Sommaren 2015 föreslog EU-kommissionen en reform av nuvarande system – förkortat EU ETS – för att anpassa det till de hårdare globala utsläppskraven. Bland annat föreslås att antalet utsläppsrätter minskas med drygt 2 procent varje år från 2020, samt att utsläppsrätter överförs till en innovationsfond och en moderniseringsfond för att särskilt kunna stötta industrier och företag som vill göra förbättringar.

Parlamentet och medlemsländerna enades på varsitt håll om sin syn på saken i våras och har sedan dess förhandlat om en kompromiss.

ANNONS