Tysklands förbundskansler Angela Merkel under ett tal till tyska Nato-soldater i september förra året.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel under ett tal till tyska Nato-soldater i september förra året.

Tyskland lovar höja försvarsbudget

Den tyska regeringen har försäkrat Nato om att landet kommer fullfölja sina planer att höja försvarsbudgeten till 1,5 procent av BNP till år 2024, uppger Der Spiegel.

ANNONS

Målet, som är lägre än vad Tyskland tidigare åtagit sig, har ifrågasatts sedan läckta dokument från finansdepartementet visat en kraftig nedgång i framtida skatteintäkter.

För att nå målet 1,5 procent skulle Tyskland behöva öka försvarsutgifterna med nära 50 procent, från 43 miljarder euro till över 60 miljarder. Hur dessa utgifter ska finansieras framgick inte av de dokument som tidningen har tagit del av. Enbart i sammanhanget låga 7,3 miljarder euro är öronmärkta för ökade försvarsutgifter fram till 2022.

Utgifter för den tyska militären är en stötesten inom den tyska koalitionsregeringen, där förbundskansler Angela Merkel och hennes konservativa CDU trycker på för höjda anslag, vilket socialdemokratiska SPD motsätter sig.

ANNONS

USA pressar övriga Nato-länder att lägga minst två procent av BNP på försvaret, vilket organisationens medlemmar kom överens om 2014. Ämnet är även ett stort irritationsmoment i relationen mellan Tyskland och USA, som via sin ambassadör i landet kommenterar de nya uppgifterna.

- Nato-medlemmarna förväntas nå sitt åtagande på två procent till 2024. Det här är inte tidpunkten att ta Nato för givet eller att på något sätt underminera organisationen, säger ambassadör Richard Grenell.

TT-Reuters
ANNONS