Unikt hus i New York är till salu

LYXHUSET: Det 120 år gamla huset i New York har bara ägts av två familjer sen det byggdes. En av dem tillhörde överklassen i början på 1900-talet och fick besöka de fina salongerna. Nu är det unika huset till salu, och mycket av det gamla är kvar.