Forskare. Anne de-Wahl Granelli berättade om sin forskning för de två politikerna Fredrik Christensson och Kristina Jonäng
Forskare. Anne de-Wahl Granelli berättade om sin forskning för de två politikerna Fredrik Christensson och Kristina Jonäng

Prisad forskare diskuterade sjukvårdens utveckling

Forskningen har fått stor uppmärksamhet över stora delar av världen. Nyligen mottog Anne de-Wahl Granelli Humanitarian Award i USA. Under fredagen pratade hon forskning och sjukvårdens utveckling med regionrådet Kristina Jonäng (C).

ANNONS

Anne de-Wahl Granelli är verksamhetschef för kardiologkliniken vid NU-sjukvården, hennes forskning har resulterat i att man snabbare upptäcker medfödda hjärtfel hos nyfödda.

– Vi har en världskändis som är chef för hjärtsjukvården på Näl. Hon har valt att jobba i Trollhättan och det är oerhört vikigt för oss i regionen att vi kan få till oss den här typen av forskare, säger Kristina Jonäng efter mötet.

Även riksdagsledamoten Fredrik Christensson, forskningspolitisk talesperson för centerpartiet, var med på besöket. De fick höra hur pengar från Västra Götalandsregionen lagt grunden för Anne de-Wahl Granellis forskning.

Hon genomförde studien mellan 2004 och 2007. 2009 publicerades resultatet och 2013 använde sig alla BB i landet utom fyra, av hennes metoder att screena nyfödda. Metoden används som ett komplement till den vanliga undersökningen av en barnläkare.

ANNONS

Utmärkelsen Humanitarian Award delas årligen ut av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Priset går till de främsta insatserna för att stärka patientsäkerheten och för att minska antalet undvikbara vårdskador som kan leda till död.

– De kontaktade mig en vecka före jag åkte till USA och fick priset den 4 februari.

Anne de-Wahl Granelli fick priset för sin forskning, det så kallade Granelli-protokollet.

Det handlar i korta drag om att man kontrollerar syremättnaden i blodet innan bebisen lämnar sjukhuset.

– Utan det missar sjukvården nästan 30 procent av de livshotande hjärtfelen och fem procent av dessa barn dör utan att ens ha hunnit få en diagnos.

I dag används metoden över hela landet, utan att socialstyrelsen gett direktiv om detta.

I USA genomförs screening på 99 procent av barnen och varje stat har stiftat nya lagar.

– Mina resultat har verifierats och de bekräftar det som jag kommit fram till, säger Anne de-Wahl Granelli.

Fredagens besök var första gången som hon fått besök av politiker. Tidigare har bland annat Saudiarabiens hälsoministerium varit på besök. Metoden sprids nu bland annat där, i Kina, Sydamerika och Egypten.

ANNONS