Niklas Claesson, kommunikatör NU-sjukvården.
Niklas Claesson, kommunikatör NU-sjukvården. Bild: Stefan Bennhage

Så omorganiserar NU-sjukvården när avdelningar stängs

För att i framtiden kunna klara av ett ökat antal coronasmittade patienter har NU-sjukvården omorganiserat bland sina avdelningar.
– I takt med att viruset utvecklas måste vi rigga oss för den utvecklingen, säger Niklas Claesson, NU-sjukvårdens kommunikationschef.

ANNONS

Två avdelningar på Näl stänger för att klara coronapatienter. Något som P4 Väst var först med att berätta om.

I ett internmeddelande till personalen inom NU-sjukvården som tidningen har fått ta del av meddelas personalen att nya avdelningar kommer att upprättas.

– Det är en konsekvens av att vi ställer in planerad vård som kan vänta. Eftersom vi inte gör den här typen av vård som kan vänta just nu så behövs inte längre vårdplatserna för det ändamålet. Däremot kommer vi behöva personal som kan arbeta med patienter som har covid-19, säger Niklas Claesson, NU-sjukvårdens kommunikationschef.

ANNONS

Avdelningarna som berörs är avdelning 29 och avdelning 27 på Näl. Avdelning 29 MAVA, Medicinsk akutvårdsavdelning, blir en karantänsavdelning. Där ska nu patienter med misstänkt covid-19 isoleras och behandlas i väntan på provsvar. De som normalt vårdas på avdelningen omhändertas av andra medicinavdelningar.

Avdelning 27 går över från att vara en infektionsavdelning till att bli första epidemiavdelning. Det innebär att patienter som efter provsvar konstaterats vara smittade med covid-19 kommer att vårdas på avdelning 27 om patienten inte är i behov av intensivvård.

Skulle det bli så att avdelning 27 blir överbelastat har fler vårdavdelningar förberetts att omvandlas. Det rör sig om avdelning 62 som är kirurgi, som i takt med att planerad vård ställs in nu frigörs, och MÄVA, Medicinsk äldrevårdavdelning, på Uddevalla sjukhus.

– Det har pågått planeringsarbete i flera veckor så det är ingen överraskning. I takt med att viruset utvecklas måste vi rigga oss för den utvecklingen, säger Niklas Claesson.

lon-BE_gSclQnmaFxtkUEZWrpIw.png
lon-BE_gSclQnmaFxtkUEZWrpIw.png

Planerad vård ställs in

Som en följd av coronavirusets framfart har NU-sjukvården gjort förberedelser så att den är så väl förberedd som möjligt om det blir ett ökat tryck av patienter som är akut sjuka. Det innebär att vissa delar av den planerade vården ställs in.

I nuläget är det tre patienter som behandlas för covid-19 inom NU-sjukvården.

ANNONS

– Det är fortfarande ett lågt antal så vi har god marginal, säger Niklas Claesson.

Exempel på planerad vård som kan vänta

Planerade endoskopiundersökningar

Planerade ledsplastikoperationer

Planerad kirurgi som exempelvis bråck

Års- / halvårskontroller kroniker

Mammografiscreening

Gruppbehandlingar inom psykiatrin

Planerad diagnostik som inte är medicinskt prioriterad

Källa: NU-sjukvården.

ANNONS