Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Privata vårdentreprenörer tar från och med hösten 2014 över specialistvården på Dalslands sjukhus. Nu har dalslänningarnas vårdbehov kartlagts och detta kommer att ligga till grund för den framtida upphandlingen.

Privata läkare tar över Dalslands sjukhus

Det pågår en kartläggning av dalslänningarnas behov av och möjlighet att ges vård på Dalslands sjukhus. Den ska vara klar i augusti. Undersökningen ska ligga till grund för en upphandling av de flesta specialistläkare på sjukhuset, undan­taget psykiatrin.

I oktober 2014 ska den eller de företag som får avtal med regionen ta över specialistmottagningarna.

NU-sjukvården har hittills försett de flesta specialistmottagningarna med läkare, till exempel inom ortopedi. Men när det gäller de kroppsliga sjukdomarna ska inte NU-sjukvården göra det i framtiden. Regionfullmäktige beslutade i våras att de ska upphandlas i stället.

– Det handlar om privata entreprenörer, NU-sjukvården får absolut inte lägga anbud, säger Eva Arrdal, regionens direktör för ägarstyrning.

Analyserar behovet

Nästan alla regionens sjukvårdspengar fördelas ut till de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna som sedan bland annat köper sjukhusvård för dem. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland gav i april chefen för de tre nämnderna i Fyrbodalsområdets kansli, Håkan Sundberg, i uppdrag att ta fram ett anbudsunderlag där nämnden talar om vad den vill anbud på, till exempel ortopedmottagning tre dagar i veckan i Bäckefors.

Sundberg har redan sedan tidigare uppdraget att göra samma sak för specialistvården på Lysekils och Strömstads sjukhus.

– Vi jobbar nu med att ta fram en analys av behovet i området.

I många år har sjukvårdspolitiker använt begreppet närsjukvård, men nästan alla har en egen definition av det. I våras fastslog regionfullmäktige en definition som det inte råder någon politisk oenighet om. Närsjukvård definieras som ”den vård eller omsorg som är vanligt förekommande i befolkningen, ofta förekommande hos individen och som ekonomiskt och kompetensmässigt inte kräver de större sjukhusens resurser”.

Se till faktiska behovet

– I behovsanalysen utgår vi från den definitionen, säger Håkan Sundberg. Det som ur ett kvalitets- och samhällsekonomiskt perspektiv kan läggas lokalt ska ligga lokalt. Utgångspunkten är att se till det faktiska behov som dalslänningarna har. I dag kan det vara så att det är mottagning två dagar i veckan på Dalslands sjukhus och när de tiderna är slut måste de ändå åka någon annanstans.

Det finns det bra statistiskt material över vård­behovet inom olika områden och vart dalslänningarna fått den vården. Men det behövs även lite bedömningar av statistiken. Kanske Ödeborgsbon hellre åker till Uddevalla och åmåliten till Säffle för att det är närmare för dem?

Totalt blir det inte mer pengar till ett visst vårdområde som ortopedi.

– Volymerna är desamma, men det blir en omfördelning i geografin.