Rapportlyft kom av sig för Swedbank

Swedbanks aktie var inledningsvis draglok på Stockholmsbörsen efter en delårsrapport som visade upp en bank som tjänar mer än väntat på både räntor och avgifter. Men kursen dalade och vid börsens stängning landade den på minus 0,7 procent.

ANNONS
|

Den turbulenta kursutvecklingen följer på en delårsrapport och uttalanden från Swedbanks vd Birgitte Bonnesen om att det lugnade ned sig på bostadsmarknaden i mars efter ovanligt hög aktivitet i januari och februari.

- Marknaden är väldigt avvaktande nu. Vi ser en stabilisering av priserna och det tycker jag är bra, säger hon.

Psykologisk effekt

Den höga aktiviteten i början av kvartalet tror Bonnesen hänger samman med att affärer tidigarelades på grund av det skärpta amorteringskravet på högt belånade hushåll, det så kallade skuldkvotstaket, som infördes den 1 mars.

ANNONS

Men enligt Bonnesen är det viktigt att komma ihåg att detta till stor del var en psykologisk effekt, då väldigt få av låntagarna faktiskt påverkas av de skärpta amorteringskraven.

- Om man tittar på vår utlåning i mars så var det bara 1 procent som berördes av det här nya skuldkvotstaket, säger hon.

Swedbanks marknadsandel i nyutlåningen på bolånemarknaden låg under första kvartalet på cirka 24 procent, vilket är samma marknadsandel som banken har på den totala bolånemarknaden, inklusive befintliga lån, enligt Bonnesen.

För Swedbank är det ett lyft jämfört med i fjol, då banken växte mindre än marknadstillväxten på cirka 7,5 procent. Bonnesen räknar med att bolånemarknaden totalt i år kommer att växa något mindre än i fjol.

Inget hot

Swedbanks så kallade bolånemarginal, det vill säga det som banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor i bolåneaffären, var enligt Bonnesen stabil jämfört med året före.

De så kallade utmanarna på bolånemarknaden ser hon inte som något hot.

- Det är intressanta initiativ som vi ser, säger hon.

ANNONS

Hon tillägger att Swedbank erbjuder betydligt mycket mer än bolån för sina kunder än de nya nischade aktörerna.

- Det som är viktigt att förstå är att vi är en bank med sju miljoner kunder i fyra länder. Vi lånar ut till människor som ska skaffa eller byta bostad genom hela livet, säger hon.

- Vi har olika löptider, men du kan också få lånelöfte hos oss och du kan låna mer på din bostad. Alla de här delarna är viktiga, tillägger hon.

Mer billiga bostäder

Hon påminner även om att utmanarna inte följer samma regelverk som storbankerna när det gäller licensierade bolånerådgivare, resolutionsavgifter och krav på likviditet och kapital.

Swedbanks utlåning till nyproduktion av bostäder och så kallade bostadsutvecklare är begränsad, vilken den alltid har varit, enligt Bonnesen. Hon hoppas att inbromsningen på denna del av byggmarknaden ska utmynna i att det byggs mer billiga bostäder.

ANNONS

- Så att vanliga människor kan flytta och få någonstans att bo, även i storstäderna.

TT

Fakta: Skärpta amorteringskrav

Låga räntor och snabbt stigande priser på bostäder har på tio år fördubblat hushållens skuldsättning till 3836 miljarder kronor i februari i år. Drygt 80 procent av skulderna utgörs av bolån.

Finansinspektionen (FI) har i omgångar försökt bromsa utvecklingen, senast med det skärpta amorteringskravet på högt belånade hushåll som började gälla den 1 mars i år, även kallat ett skuldkvotstak.

Kravet innebär att hushåll som tar nya bolån och lånar mer än 4,5 gånger av inkomsten (brutto) ska amortera ytterligare 1 procent utöver det vanliga amorteringskravet.

Amorteringskravet, som infördes sommaren 2016, stadgar att alla nya bolån med en belåningsgrad på över 50 procent amorteras med minst 1 procent av bostadens totala låneskuld. Om belåningsgraden överstiger 70 procent ska amorteringen uppgå till minst 2 procent.

För bolån gäller sedan 2010 även ett bolånetak, som begränsar bolånets storlek till högst 85 procent av bostadens värde.

FI har förutom detta stramat åt kapitalkraven på banker med hög exponering mot bolånemarknaden med hjälp av så kallade riskvikter på bolån.

Källa: Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån

Fakta: Vinstlyft för Swedbank

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 6444 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 6307 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 5993 miljoner kronor.

Räntenettot steg med fem procent till 6294 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade med åtta procent till 3081 miljoner kronor.

Kreditförlusterna minskade till 127 miljoner kronor, från 339 miljoner kronor.

Källor: Reuters, Swedbank

ANNONS