Reaktor förbereds för avställning

Reaktor 1 i Oskarshamns kärnkraftverk har tagits ur drift efter ett oljeläckage. Samtidigt förbereds reaktorn för en eventuell permanent avstängning - myndigheternas krav kan bli för höga, enligt ägaren OKG.

ANNONS
|

Det är en ventil under turbinen som läcker. Hur länge reaktorn, som är den äldsta i landet, kommer att vara ur drift är i dagsläget okänt.

Samtidigt meddelar Oskarshamns kärnkraftverks ägare OKG att man i år kommer att förbereda en ansökan om miljöprövning för avställnings- och servicedrift på reaktor 1. Det innebär förberedelser för en permanent avstängning av reaktorn.

- Men jag vill betona att det inte finns något beslut om permanent stängning, men vi vill ha handlingsfrihet, säger OKG:s vd Johan Svenningsson.
- O1:an kommer att köras ett stort antal år ännu.

Bakgrunden är att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) jobbar med vilka nya krav som framöver ska ställas på kärnkraftverken.

- Blir investeringarna för O1:an alltför stora måste vi överväga en stängning. Och stängningen av Barsebäck visar att det tar oerhört lång tid för ansökans- och tillståndsprocesser. För att inte förlora tid startar vi den här processen nu, säger Svenningsson.

O1:an har haft en period med stora driftproblem och återstartades nyligen efter ett längre driftstopp.

ANNONS