Regeringen kritiseras för långsamt agerande

ANNONS
|

Den här sommarens bränder hade kunnat bekämpas bättre om regeringen hade agerat snabbare efter bränderna i Västmanland 2014, säger både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och den tidigare räddningstjänstsutredaren Lars-Åke Björklund till Dagens Nyheter.

Efter bränderna 2014 startades flera utredningar, bland annat skogsbrandutredningen. Den lämnades över till regeringen 2015, varpå regeringen beställde en rapport från MSB.

Den resulterade i sin tur i åtta förslag på åtgärder, varav hälften har påbörjats i dag. Rapporten ledde också till ytterligare en utredning av räddningstjänsterna, som Lars-Åke Björklund ledde.

- Skogsbrandutredningen ledde inte till något. Man tog bara emot den men gjorde inget särskilt, den ledde inte till något lagförslag, säger han till Dagens Nyheter.

ANNONS

Om det som föreslås i dag redan hade varit på plats hade förutsättningarna varit bättre, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB, till tidningen:

- Nu får det inte gå mer tid. Det handlar om att tvinga kommunerna in i samverkan.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll en felaktig syftning. Den utredning som Lars-Åke Björklund syftar på är skogsbrandsutredningen.

TT
ANNONS