Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

SKA TESTAS. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet vill undersöka ett stort markområde i Göta och har börjat utreda ansvarsfrågan. Kommunen har dock redan påbörjat provtagning på den fastighet som gränsar till disponentvillan och där förskolan Vitsippan tidigare låg.

Riskområde ska undersökas

Länsstyrelsen vill undersöka det område där Göta Cellulosa tidigare låg och som har riskklass 1. Nu har kommunen fått möjlighet att yttra sig i ansvarsfrågan, men vill ha mer tid på sig.

Länsstyrelsen vill se över förorenade områden där det funnits massabruk 
i länet. I Göta har det under åren 1906-1979 tillverkats pappersmassa och området kan enligt länsstyrelsens miljöskyddsenhet vara ­förorenat. Men det är inte helt solklart vem som i så fall bär ansvaret. Kommunen har fått en preliminär ansvarsutredning att l­ämna synpunkter om senast 31 augusti.

Men Göran Åberg, tekniker på samhällsbyggnadsförvaltningen, begär att få ett par månaders anstånd.

– Vi har redan påbörjat provtagning på fastigheten Hanström 2:60. Därför ber vi länsstyrelsen att avvakta tills provsvaren kommit, förklarar han.

På den fastigheten, som ligger i närheten av disponentvillan har det för länge sedan funnits en deponi.

Göran Åberg förklarar i en skrivelse varför han begär anstånd. Om proverna visar väldigt små eller obefintliga föroreningar kanske ingen sanering behövs och därmed heller ingen utredning av ansvarsfrågan. Om proverna däremot pekar på en förorening som gör att sanering behövs måste ansvarsfrågan klaras ut. Under oktober månad räknar han med att få svar på proverna.

– Provtagning pågår på hela fastigheten, men det är bakom disponentvillan som det förmodas ha funnits en deponi. Där kan det finnas kemikalier, berättar Daniel Åhman på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Denna deponi användes enligt länsstyrelsen fram till 1973.

I den preliminära ansvarsutredningen finns uppgifter om tidigare ägarförhållanden inom Göta bruk. Nuvarande Uddeholms Kraft AB, som tidigare hette Sulfit AB Göta och Uddeholms AB, bedrev verksamhet 1906-1972. Nuvarande Klippan AB, som gått i konkurs, var tidigare Göta Cellulosa AB och fanns med i bilden från åtminstone 1963 fram till 1979, skriver länsstyrelsens handläggare. Det gör dem enligt länsstyrelsen solidariskt ansvariga.

Ansvarsutredningen ska klargöra om det finns något ansvar för undersökning eller efterbehandling för områdena vid det som hette Göta Cellulosa.

Området är ett av de högst prioriterade områdena i länsstyrelsens regionala program för förorenade områden. Det har enligt den preliminära ansvarsutredningen riskklass 1 vilket innebär stor risk. Det konstateras att området behöver undersökas för förekomst av metaller, rester från oljehantering och dioxiner.