Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Socialdemokraterna Jörgen Hellman, Christina Oskarsson och Peter Johnsson slår ett slag för högskolorna i allmänhet och Högskolan Väst i synnerhet.

(S)atsa på högskolan

Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå. Socialdemokraternas mål är att hälften av de unga ska ha genomgått minst en tvåårig utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola till 2020.

Vi Socialdemokrater i Norra Älvsborg kommer att lämna in en riksdagsmotion där vi vill investera i fler utbildningsplatser på Högskolan Väst så att fler unga har möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar.

Idag söker rekordmånga studenter till högre utbildning Det är en positiv utveckling, Sverige behöver många högskoleutbildade eftersom arbetslivet kräver det. Trots det väljer regeringen att minska antalet platser med drygt 16 000 under två år.

Till Högskolan Väst ökade antalet förstahandssökande med 32 procent inför höstterminen 2013, att jämföra med den nationella ökningen på 6 procent. I ett läge där arbetslösheten är över 8 procent och ungdomsarbetslösheten är 26 procent är det inte klokt att dra ner på antalet utbildningsmöjligheter.

Neddragningen kommer i hög grad att påverka Högskolan Väst, den högskola som är lokaliserad till en stad som har landets högsta arbetslöshet.

De kommande fem åren riskerar ungefär 20 porcent av högskolans utbildningsplatser att försvinna. 2017 hamnar man på en minskning av antalet helårsstudenter med över 900, vilket med nuvarande utbildningsmix motsvarar uteblivna studiemöjligheter för mellan 1 500 till 2 000 personer.

Till bilden hör några andra viktiga perspektiv som talar för att Högskolan Väst volym bör bibehållas, samtliga vilande på bland annat nationella undersökningsresultat från SCB, Högskoleverket med flera.

Högskolan Väst är ledande när det gäller breddad rekrytering med högst andel studenter från hem utan akademisk tradition. Högskolan har stark arbetslivssamverkan och har sedan länge ett högt söktryck till sina utbildningar. Dessutom får studenterna jobb, trots nu en svag arbetsmarknad i närområdet

Regeringens politik innebär att högskolor och universitet måste stänga dörren i ansiktet för unga människor.

Regeringen prioriterar skattesänkningar framför att utbilda unga människor till jobb. När kraven på utbildning ökar och allt fler jobb kräver högskoleutbildning måste utbildningssystemet hänga med. Då krävs det att fler, inte färre, studerar vidare.

Jörgen Hellman, Christina Oskarsson och Peter Johnsson, Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norra Älvsborg.