Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Sjöfarten måste få bättre villkor

Förslaget till avtal som ska reglera trafiken i Göta älv hänger intimt samman med frågan om vilken brohöjd som blir aktuell på den nya Hisingsbron.

En låg bro med föreslagen reglering av broöppningar riskerar bli en flaskhals för sjöfarten. Onödiga konflikter med trafik på bron kommer att uppstå förr eller senare. Kollektivtrafiken på bron ska öka och sjöfarten på Göta älv behöver öka sina volymer. Med förslaget till avtal riskerar vi att bekräfta framtida tvister istället för att öppna möjligheter för moderna transporter.

Mycket tyder på att sjöfarten i Göta älv kan och måste öka de kommande årtiondena för arr frigöra utrymme på vägar och järnvägar till personresor för att möta ett allmänt ökat behov av godstransporter samt för att minska utsläppen från den tunga trafiken.

Göta älv och Vänern har idag stora volymer godstrafik som skapar jobb och utvecklingsmöjligheter i hela Västsverige som också har nationell och internationell betydelse. Förhållandevis lågvärdiga produkter i stora volymer ska inte fraktas på dyrbara transportmedel, det ska ske billigt och effektivt på enklast möjliga transportslag, det vill säga på vattnet.

Det är affärsidén på Göta älv, som kan och måste utvecklas om vi vill ta ansvar för ett hållbart samhälle.

Det krävs förbättrade konkurrensvillkor för sjöfarten och vi behöver beslut om investeringar i nya slussar i Trollhättan. I väntan på dessa besked är det olämpligt att skapa ökad osäkerhet för sjöfarten. En låg bro med föreslagna broöppningar blir en reglering som fördyrar sjöfarten. Västsverige behöver bättre villkor för sjöfarten, inte sämre.

Kristina Jonäng, Centerpartist och ledamot i regionstyrelsen.