Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Moderaterna kräver skärpta straff för sexbrott, i synnerhet mot barn.

Skärpta straff för sexbrott mot barn

Straff måste stå i proportion till det begångna brottet. Därför har Moderaterna och alliansen skärpt lagstiftningen i flera avseenden sedan 2006.

Alliansregeringen har redan skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Den 1 juli i år ändrades sexualbrottslagen ytterligare.

Det finns få saker som är så kränkande som ett sexuellt övergrepp. Varje människas rätt till sexuell integritet måste respekteras, värnas och vara tydlig.

Trollhättans kommun erbjuder bland annat ett Kriscentrum för personer som utsatts för sexuella brott. Detta viktiga arbete och bekämpandet av dessa övergrepp kräver ett väl fungerande straffrättsligt skydd.

De förändringar i sexualbrottslagstiftningen som nu har trätt i kraft förstärker detta skydd och skärper lagstiftningen ytterligare.

De viktigaste förändringarna är att bestämmelsen om våldtäkt, våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Sexualbrott är mycket otäcka i sig men särskilt bekymrande är de sexualbrott som riktar sig mot barn.

Domstolarna får nu därför ett ökat utrymme att bedöma allvarliga sexuella övergrepp mot barn som grova brott. Straffminimum för dessa brott höjs från sex månaders fängelse till fängelse i ett år.

I och med förändringarna uppfyller nu Sverige åtagandena enligt Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Det innebär att den som begår sexuella brott mot barn utomlands kan straffas för det i Sverige även om det inte är olagligt i det aktuella landet. Dessutom förlängs preskriptionstiden, det vill säga förlängd tid innan man inte längre kan bli dömd för ett brott, för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Henrik Ripa, Moderat och riksdagsledamot från Lerum