Soplager växer efter Kinas importstopp

Ett nyinfört stopp för mycket av sopimporten till Kina ger företag i Europa och USA problem. Stora mängder slängd plast och papper har tidigare sålts till Kina, men måste nu hanteras på annat sätt. På en del håll i USA lagras det tillfälligt på p-platser.

ANNONS
|

I längden handlar det om gigantiska volymer. EU exporterar hälften av all sopsorterad plast, varav ungefär 85 procent har skickats till Kina. Denna trafik har varit enkel och billig, eftersom man på så sätt fyllt fraktfartyg som annars går tomma tillbaka efter att ha levererat varor från Asien till västvärlden.

Men sedan årsskiftet tar Kina inte längre emot vissa kategorier sopor, om de inte klarar hårdare gränsvärden för hur noga sorterade de är och hur mycket farliga ämnen de innehåller. Och det säger sig västerländska exportörer inte mäkta med i nuläget.

Soptippar igen

I USA rapporteras redan "betydande mängder" av källsorterat avfall man inte vet vad man ska göra av. På en del håll lagras det på parkeringsplatser, enligt Brandon Wright vid USA:s branschorganisation NWRA (National Waste & Recycling Association).

ANNONS

Tänkbara alternativ är dels att helt enkelt gå tillbaka till forna tiders soptippar, vilket dock skulle innebära pånyttfödda miljöproblem. Dels att försöka exportera avfallet till andra länder, exempelvis Indien eller Pakistan.

Arnaud Brunet, som leder det internationella branschorganet BIR (Bureau of International Recycling), menar dock att omställningen blir svår.

- Behandlingskapacitet utvecklas inte över en natt, säger han.

Mindre engångsplast

Å andra sidan kan krisen pressa fram en positiv utveckling, hoppas Liu Hua på miljöorganisationen Greenpeace.

- I Kina finns just nu inget heltäckande, reglerat återvinningssystem. När det slutar komma in material från utlandet ökar chanserna att vi förbättrar vår egen sortering, säger han.

I Europa höjs också röster för att vi borde kunna ta hand om vårt eget avfall. Och kanske minska mängderna. Under den gångna veckan har EU presenterat preliminära planer på att fasa ut mycket av engångsplasten.

ANNONS
TT-AFP

Fakta: Smutsiga sopor till Kina

Kinas nya importstopp gäller 24 kategorier sorterat fast avfall, däribland olika typer av plast, papper och textilier. Det aviserades vid halvårsskiftet 2017 och trädde i kraft vid årsskiftet. Många företag i andra länder ser det som för kort omställningstid.

I beskedet till Världshandelsorganisationen (WTO) förklarade Kina att "stora mängder förorenade och till och med farliga ämnen finns i det fasta avfallet", och meddelade att handeln därmed utgjorde ett oacceptabelt miljöproblem.

ANNONS