Efter granskningen av kriminella idrottsledare – därför vill ministern inte se över lagstiftningen

Den personliga integriteten väger tungt. Det är anledningen till att regeringen inte vill se över regelverket kring begränsade registerutdrag för den som vill bli ungdomsledare.
– En avvägning mellan behovet av uppgiften och skyddet för enskildas personliga integritet, säger idrottsminister Jakob Forssmed (KD).