Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Bris vill att problemet med sexuella övergrepp inom idrotten uppmärksammas mer så att barn vågar berätta. Arkivbild.

Sexövergrepp mot barn inom alla idrotter

Sexuella övergrepp på barn är ett generellt problem som drabbar alla idrotter, vilket bekräftas i en rapport från Bris. Organisationen kräver fler åtgärder från föreningarna.

Barnrättsorganisationen har gjort en sammanställning av forskning och barns vittnesmål. Bris har även redovisat vilka brister som finns inom idrottsföreningarna för att jobba mot problemet.

- Relationen till en tränare kan bli nära och förtrolig och är i de flesta fall positiv. Men det finns en dynamik där relationen till tränaren kan komma att utnyttjas. Den förutsättningen ställer speciella krav om att man måste arbeta aktivt förebyggande, säger Magnus Jägerskog.

"Kräv belastningsregister"

Sexuella övergrepp förekommer generellt i "relativt stor omfattning" i alla idrotter och föreningar, enligt Bris. En anledning är att klubbarna inte vidtar sina föreskrivna förebyggande åtgärder.

- Det gäller att man kommunicerar ut om en nolltolerans, att man kräver registeruttag från belastningsregistret från tränare, att föreningar ställer krav. Det handlar om rutiner för hur man gör en orosanmälan till socialtjänsten. Det ska vara självklarheter, säger Jägerskog.

- Det finns ett glapp mellan policys och själva implementeringen. Det leder fram till den stora slutsatsen att man behöver prioritera trygghet först och inte elitsatsningen.

Generalsekreteraren hänvisar till en ny avhandling av Susanne Johansson, doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan, där 5,5 procent av 25-åringar uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare som barn.

Men mörkertalet är stort.

- Många som blir utsatta för övergrepp bär det här inom sig utan att berätta för någon annan. Det är förenat med mycket skuldkänslor hos barnet och ofta väntar hen med att berätta om det först i vuxen ålder.

Uppmärksammat fall

Ämnet aktualiseras av den debatt som uppstod efter att en idrottstränare i Stockholmsområdet inte kunde ställas till svars för sexualbrott han misstänktes ha begått på en 13-årig flicka. Fallet preskriberades efter att anmälan kommit in flera år i efterhand.

- Det är en avskyvärd historia på många sätt. Just att inte kunna få en upprättelse där den här personen gömt sig undan blir ett slag till mot den här personen som blivit utsatt, säger Magnus Jägerskog.

- Det är viktigt att barnen kommer till tals så att man kan stoppa de här förövarna.