”Vi tycker det här är en väldigt bra plats för att hedra Frank”

Frank Anderssons passage – det namnet får trappan vid Älvhögsborg, för att hedra idrottarens minne.