Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Barn- och ungdomsnämnden behöver investera stora summor de närmaste åren. En del i det är att Norra skolan behöver större lokaler.

Stora investeringar behövs i skolan

Barn- och ungdomsnämnden (bun) behöver investera stora summor i skolans och förskolans lokaler de närmaste åren. – Det är ett politiskt dilemma, säger utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh.

Budgetprocessen är i full gång. Och för att underlätta bun:s arbete bad presidiet förvaltningen att försöka ge en helhetsbild över vad som behöver göras med skolans och förskolans lokaler i framtiden.

– Politikerna ville att vi skulle tydliggöra behoven, säger Sven-Eric Sjöbergh.

Och behov finns det, för 235 miljoner fram till 2018 för att vara exakt.

Anledningen till att det behövs investeringar är dels att det blivit fler barn i vissa områden, dels att lokaler som idag används som förskolor inte är byggda för det och dels för att kommunen inte får använda vissa lokaler i det skick de är i idag.

Ersätter

Den nya planerade förskolan vid gamla Musikskolan, som TTELA berättat om tidigare, ingår i beräkningen. Den ska ha fyra avdelningar och är tänkt att användas i stället för Poppelvägen, Belfragegatan och Nattugglan.

– Den ersätter befintliga avdelningar och ger inga nya platser, säger Sven-Eric Sjöbergh.

Men prognoserna säger att till 2017 behövs ytterligare fyra avdelningar, vilket motsvarar en ytterligare en ny förskola. En förprojektering pågår men några konkreta planer finns inte och förvaltningen ger inga förslag i frågan.

– Det är en byggnad vi inte vet så mycket om än, men vi förbereder politikerna, säger Sven-Eric Sjöbergh.

Det pågår också en förprojektering för att anpassa Tengrenstorps och Mulltorps förskolor till verksamheternas behov. Det ska göras samtidigt som köken och ventilationen där byggs om så att de uppfyller myndigheternas krav.

Fler utbyggnader

För att kunna ta emot alla elever måste Norra Skolan och Öxnereds skola bygga ut sina lokaler. Och i Brålanda eller Frändefors förskolor behövs också större lokaler.

Till detta kommer att fler mindre åtgärder på andra skolor och förskolor i kommunen.

Är det här stora åtaganden?

– Ja, det är det utifrån att kommunen har dragit ner på investeringsbudgeten. Samtidigt ser vi behoven. Det är ett politiskt dilemma, säger Sven-Eric Sjöbergh.

Investeringar ger större kostnader. I det här fallet ska det röra sig om 20 miljoner kronor om året i högre hyror, pengar som måste skjutas till budgeten om inte besparingar ska bli nödvändiga.

Saken tas upp på nästa bun-sammanträde som ett informationsärende, några beslut fattas alltså inte då. Det som händer sedan är att frågan behandlas i vårens budgetarbete. Sedan återkommer varje enhet som enskilda ärenden till nämnden.