Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Arkivbild.
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Arkivbild.

Swedbank anlitar extern utredare

Finansinspektionen (FI) ska tillsammans med estniska finansinspektionen utreda Swedbank. Bankens vd meddelar också att man tillsätter en extern utredning efter uppgifterna om misstänkt penningtvätt.

ANNONS
|

- Det är allvarligt det vi ser har kommit fram i Uppdrag granskning, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI, till TT.

FI, vars uppgift är att se till att bankerna har fungerande kontrollsystem, kommer att behandla ärendet i sin pågående och kommande kontrollverksamhet. FI och den estniska finansinspektionen har beslutat om att tillsammans gå igenom uppgifterna om Swedbank.

"Även Litauens centralbank har meddelat att de kommer att bistå i undersökningen i den mån svenska och estländska myndigheter önskar", skriver den estniska finansinspektionen och FI i ett gemensamt uttalande.

ANNONS

"Måste bringa klarhet"

Enligt Erik Thedéen har FI inte fått några signaler från myndigheter i Baltikum om att det skulle ha förekommit brister i de svenska bankernas kontrollsystem där.

- Den diskussion jag har haft med Estland i dag indikerar att vi måste bringa klarhet och gå till botten innan vi kan komma fram till någon slutsats.

Att transaktionerna som avses ligger flera år tillbaka i tiden komplicerar saken.

- En ingång i detta är att vi kan få tillgång till den typen av uppgifter som SVT har, säger Erik Thedéen.

Extern utredning

Swedbank skriver i ett pressmeddelande att vd och koncernchef Birgitte Bonnesen fattat beslut om att anlita revisionsbolaget EY för att analysera material som förekommit i samband med SVT:s nyhet om misstänkt penningtvätt.

"Vi tar Uppdrag gransknings uppgifter på största allvar. Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av bankens viktigaste frågor. Därför har jag gett EY ett brett mandat att självständigt gå till botten med de uppgifter som förekommit i Uppdrag granskning," skriver Bonnesen i en kommentar.

ANNONS

Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank, skriver att styrelsen välkomnar utredningen samt att de har fullt förtroende för Bonnesen.

Banker har en skyldighet att själva rapportera misstänkta transaktioner till brottsutredande myndigheter. FI:s generaldirektör tycker att det ser ut som att Swedbank kan ha brustit där.

- När jag ser programmet (Uppdrag granskning) så verkar det ju som att några av de här transaktionerna helt uppenbart skulle ha rapporterats, säger Erik Thedéen.

Om det skulle kunna bli aktuellt med sanktioner för Swedbanks del återstår att se. FI inriktar sig främst på hur bankerna fungerar här och nu.

Oro för förtroendet

Största ägaren, Sparbankernas ägarförening, ser "mycket allvarligt på det som framkommit om Swedbank", och välkomnar i ett skriftligt meddelande till TT Bonnesens beslut om en extern granskning. Även storägarna AMF och Folksam resonerar på liknande vis.

"Vi ser med oro på hur förtroendet för Swedbank skadas av de allvarliga anklagelser som förts fram mot banken, och av det fortsatt oklara läget. Det bör ligga i allas intresse att vi så snart som möjligt får bättre klarhet i vad som egentligen hänt", säger Jens Söderblom, presschef på AMF, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Den amerikanske finansmannen och visselblåsaren Bill Browder, som var den som förde fram penningtvättskandalen på Danske Bank i ljuset, säger till nyhetsbyrån Reuters att han ska polisanmäla Swedbank. Något Birgitte Bonnesen avfärdade i onsdags.

- Det är min avsikt att polisanmäla Swedbank, säger Bill Browder.

När det kommer att ske säger han inte.

Ta samlat ansvar

Trots regelskärpningar och ett större fokus på brott som penningtvätt vill Erik Thedéen inte utesluta att sådana här härvor kan förekomma i dag.

- Det här är oerhört komplicerat. Det är avancerade brottssyndikat. Att jag eller någon annan i ansvarig ställning skulle utesluta saker vore oansvarigt, säger han.

Thedéen tror att en viktig faktor för att komma åt brottsligheten är att stärka samverkan mellan länder.

- Det som jag tror är mest akut är att förbättra det internationella samarbetet. Vi måste ta ett samlat ansvar.

ANNONS

Swedbanks aktie fortsätter att rasa på Stockholmsbörsen. Vid klockan 16 hade aktien tappat drygt nio procent.

TT

Bakgrund: Misstänkt penningtvätt

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med band till den stora skandalen i Danske Bank, enligt SVT:s Uppdrag granskning.

SVT har tagit del av dokument med uppgifter om mängder av transaktioner i Baltikum mellan Danske Bank och Swedbank åren 2007–2015.

I dokumenten har Uppdrag granskning funnit uppgifter om kunder som är så kallade brevlådeföretag, som tycks sakna verksamhet, och som hänvisar till samma adress i Storbritannien. Exempelvis har Swedbankkunder skickat cirka 300 miljoner kronor till ett 40-tal bolag som delar adress.

Det framkommer också att ett tusental Swedbankkunder som har, eller har haft, konton i Baltikum är registrerade utomlands bland annat i slutna skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Belize, i många fall med oklara ägare och verksamheter.

Det 50-tal kunder som Uppdrag granskning identifierat som mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom Swedbank.

ANNONS