Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu börjar stadsbyggnadsförvaltningen planera för första etappen av stadsdelen Knorren, och planarbetet för ny älvbro, nya gator och ny stadspark med mera går snart igång.

Knorren-bostäder på gång

Nu inleds arbetet med detaljplaner för de första bostäderna, nya älvbron, utvecklingen av de gamla industribyggnaderna och en stadspark i området Knorren–Hjulkvarn.

1 500–2 000 bostäder planeras vid norra delen av Trollhätte kanal, de flesta på Knorren och ett mindre antal längs Kungsportsvägen (som ska flyttas västerut). Västra och östra delen av Trollhättan får en ny broförbindelse över älven, med en gata mellan Vänersborgsvägen och Kungsportsvägen. På östra sidan dras gatan (Nya Hjulkvarnsvägen) mellan campingen och Lunnen. Parken ska tillsammans med Folkets park bli en ny stadspark med plats för stora evenemang.

Utställningstiden för den fördjupade översiktsplanen är till ända, och tanken är att planen ska antas av kommunfullmäktige i september. Men redan nu har byggnads- och trafiknämnden gett startsignal för den första detaljplanen.

Det handlar om Stridsberg & Biörcks gamla industriområde, där man ska försöka bevara så mycket som möjligt. De hundraåriga byggnaderna ska ge den nya stadsdelen karaktär, och fungera som lokaler för service, kontor och andra verksamheter. Nu ska man titta mer exakt på kostnaderna, som bostadsexploatörerna får vara med och betala.

Att Stridsberg är först ut beror också på att kommunen ska söka statsbidrag för marksanering.

– Bidraget har funnits några år, men har varit svåråtkomligt. Nu har det blivit lättnader, exempelvis kan man söka bidraget innan en detaljplan är färdig. Och kommunen kan initialt ta kostnaderna innan det är klarlagt vem som har ansvar för föroreningarna. Vi för en dialog med länsstyrelsen om detta, säger Håkan Falck, chef för stadens kontor för tillväxt och utveckling.

I första detaljplanen – kvarteret Stridsberg – ingår också 600 bostäder.

– Efter sommaren behöver vi dra igång detaljplanearbetet för bron och gatorna, säger planchef Leif Carlsson.

2017–18 görs också planer för Kungsportsvägen norra (placering av vägen och nya bostäder) och Hjulkvarnelund (nya stadsparken) och en utredning av om tunneln vid Folkets park kan breddas.

– Tanken är att vi arbetar parallellt med framtagandet av detaljplaner, marksanering, byggnation och så vidare under åren 2017-2022 för etapp ett. Bron och de första bostäderna på Knorren hoppas vi står klara 2021, säger planarkitekt Josefin Franzén.

Mellan 2020 och 2029 ska resten av bostäderna på Knorren planeras och byggas, i kvarteren Strandpromenaden och Kanalen på Knorren. Om tidplanen håller byggs 200 bostäder om året i området, vilket motsvarar halva bostadsbehovet för att Trollhättan ska kunna växa till 70 000 invånare.