Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

De kommunanställda i Trollhättan är borta mest från jobbet i hela länet på grund av sjukdom.

Trollhättans personal sjukast i länet – igen

Kommunanställda i Trollhättan har högst sjukfrånvaro i länet – för tredje året i rad. Sett till landet totalt är Trollhättan stad en av de kommuner vars personal är borta mest från jobbet. Nu satsar kommunen på arbetsplatsbesök för att vända trenden.

Statistik om kommun– och landstingsanställdas sjukfrånvaro presenteras i en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Och Trollhättans stad redovisar sina egna siffror i en skrivelse där personalchefen Per Johansson konstaterar att "trenden med stigande sjukfrånvaro fortsätter".

För kommunens del handlar det om en ökning på 0,7 procentenheter 2013 jämfört med föregående år, från 6,8 procent till 7,5 procent. Ökningen märks såväl bland långtids- som korttidssjukskrivna.

I sin presentation anger personalchefen att "vi tror, med stöd av forskningen, att en stor del av frånvaron är betingad av faktorer som är svåra att påverka".

Han framhåller även att kommunen ägnat mycket tid och kraft åt att analysera frånvaron. Och att den kartläggningen gett kunskaper som kan förbättra hälsotalen.

– En påtaglig förändring i vårt arbetssätt blir att tillsammans med företagshälsovården rikta in oss på arbetsplatsbesök eftersom orsakerna till frånvaron varierar mellan olika arbetsställen, uppger han.

En ljusglimt som omnämns är att sjukskrivningarna minskat bland kommunens yngre medarbetare, från sju procent till dryga sex procent. Å andra sidan visar redovisningens åldersstruktur att antalet unga anställda är "oroväckande lågt". Endast sju procent av Trollhättans stads 4 416 anställda uppges vara under 30 år. Samtidigt poängteras att det är en liten del av kommunens anställda som står för merparten av sjukfrånvaron, tio procent svarar för cirka 70 procent av sjukskrivningarna, enligt kommunens statistik. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, och äldre fler sjukskrivningsdagar än yngre.

Precis som tidigare understryker kommunen att motiven för att prioritera sjukfrånvaron är många. Verksamhetens kvalité, arbetsmiljö, individrelaterade och inte minst ekonomiska skäl betonas. Under förra året kostade sjukfrånvaron Trollhättans stad drygt 26 miljoner kronor i sjuklön.