Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

På Torpaskolan i Vänersborg har man mätt frånvaron vid två tillfällen och kommit fram till att den minskat.

Vänersborg har halverat skolket i skolorna

Genom projektet "Öka skolnärvaron" har Vänersborgs kommun lyckats halvera skolket bland skoleleverna på högstadiet och gymnasiet. Nu vill de utveckla projektet till förskola och upp till årskurs sex. – Vi vill visa att vi har koll på skolket i kommunen och vi har lyckats göra något åt det, säger Carianne Lundvall Karlsson, processledare i Vänersborg.

Som en del i det treåriga modellområdesprojektet, där syftet är att myndigheter samarbetar för att förbättra ungas hälsa, har det under ett års tid satsats resurser bland skolorna i Vänersborg för att få bort skolket. I går knöt kommunen i hop säcken och både politiker, representanter från Sveriges Kommuner och Landsting och chefer från kommunen samlades för en utvärdering.

– Det vi framför allt märker är att antalet storskolkare har minskat drastiskt. Att det blivit så framgångsrikt beror nog på att vi haft tydliga rutiner hur vi ska jobba när elever skolkar, säger Lena Hansson, gymnasiechef i Vänersborg.

De rutiner som Lena Hansson menar är bland annat att klassföreståndarna ringer hem till föräldrarna redan vid det första tillfället eleven skolkar. Fortsätter skolket så kallar klassföreståndaren till ett möte med föräldrar och elev. Slutar eleven inte skolka då så skickas de vidare till elevhälsan och får prata med kurator eller skolsköterska.

– Det har fungerat jättebra och jag tror att det här kommer att förändra synen på skolk. Det är inte är okej att vara frånvarande. Vi vet att skolk beror på olika saker, det kan vara att man ska plugga för ett prov eller en körlektion men också på allvarligare saker. Jag hoppas att det här projektet kan bidra till en attitydförändring, säger Lena Hansson.

Också politikerna i kommunen har blivit informerade och varit involverade i projektet.

– Vi har fått ett kvitto på att det fungerar. Det ger också en signal till våra barn att vuxenvärlden har gaddat ihop sig och att det inte går att skolka obemärkt, säger Lena Eckerbom-Wendel, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Åsa Ernestam från Sveriges kommuner och Landsting besökte Vänersborg under gårdagen och hade positiva saker att säga om projektet.

– Det är otroligt bra resultat i ett problem som skolk. Jag hoppas att fler kommuner kan ta lärdom av hur Vänersborg har jobbat med detta för det behövs verkligen.