Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vänersborgarna blir fler och fler

Vänersborgarna beräknas bli fler de kommande åren. Antalet nyfödda tros bli oförändrat så tillväxten sker genom inflyttning.

Enligt den prognos som kommunens utvecklingskontor har tagit fram ökar Vänersborgs befolkning med 2 000 personer fram till år 2023, vilket motsvarar 5 procent. Antalet invånare skulle då bli 39 965.

– Men en prognos är en prognos, säger Lars Rudström, utredningssekreterare på Vänersborgs kommun.

Uträkningarna bygger på att ett visst antal bostäder byggs. Om något planerat byggprojekt uteblir eller skjuts fram förändras förutsättningarna. Andra saker kan också påverka. Ett exempel är asylboendet i på Restad gård som har fått tidigare förutsägelser att hamna fel. Framtida prognoser påverkas av hur många av de asylsökande som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Vänersborg.

Prognosen används bland annat för att beräkna skatteintäkter och av olika förvaltningar för att få ett hum om hur deras utgifter kommer att ändras i framtiden.

Och högre utgifter lär det bli. De yngsta väntas bli fler. Visserligen beräknas antalet nyfödda ligga på en jämn nivå men samtliga andra barngrupper upp till 18 års ålder ökar med mellan 10 och 15 procent. Det påverkar både förskolan, grundskolan och gymnasiet.

De äldre väntas också öka i antal. I gruppen mellan 80 och 84 år blir ökningen hela 30 procent. Och även de över 85 år blir fler.

– Det är samma tendens som i hela riket, säger Lars Rudström.

Utvecklingen kräver mer resurser till äldreomsorg och anpassning av bostäder för äldre.

Invånare i arbetsför ålder minskar i vissa grupper, 35 till 50 år och 60 till 65, men ökar i övriga.

Fler invånare ger större intäkter men också större kostnader. Vid en första anblick kan utvecklingen med färre som jobbar och fler som behöver skola och äldreomsorg verka som en riktigt dålig ekonomisk ekvation för kommunen. Men riktigt så är det inte.

– Det kommunala utjämningssystemet fångar upp det, och det fungerar relativt väl. Vänersborg är ingen extrem kommun när det gäller inflyttning. Och vi har inte svårt att få tag på personal, säger kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm.

Om en befolkningsökning i slutänden ger ett plus eller minus ekonomiskt är svårt att förutspå. Bland annat beror det på hur hastigt ökningen sker. Om man till exempel behöver bygga nya klassrum och skolor blir det dyrare än om de nya eleverna får plats i redan befintliga byggnader.