Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi vill behålla och utveckla kärnkraften

Alliansen och Nya Moderaterna tar frågan om klimatet på största allvar. Men tvärt-emot Miljöpartiets Peter Rådberg och Lise Nordin i TTELA den 6 augusti, som vill avveckla kärnkraften vill vi både behålla och utveckla den.

Satsningen på kärnkraften ska ske i samklang med satsningar på sol, vind och småskalig produktion samt ytterligare energieffektivisering.

Sveriges energiproduktion ska på lång sikt vila på tre ben – vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Det fastslog Alliansen i en energiöverenskommelse 2009. Av dessa tre står kärnkraften för cirka 40 procent av Sveriges energiproduktion Då de svenska reak-torerna börjar bli till åren anser vi att det är dags att satsa på ny teknik i värnandet av tillväxt och miljö.

Sverige toppar listan över EU:s renaste produktion av energi. Nästan 50 procent kommer från förnybars källor vilket energiöverenskommelsen ligger till grund för. Kombi­nationen av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och förnybara energi­källor skapar ett energisystem med mycket låga kol­dioxidhalter.

Tyvärr ser möjligheterna för vindkraft att ersätta kärnkraften mycket små ut. Vindkraften är helt enkelt för oregelbunden. Så sent som i början av juni kunde vi läsa att vindbristen i Danmark gjorde att kostnaden för att köra en tvättmaskin landade på 88 kronor. Under motsvarande period kostade det 3:50 kronor i Sverige.

I Tyskland som Rådberg och Nordin hänvisar till, står förnybara energikällor för endast 20 procent av den el som produceras. Konsekvensen av landets kärnkraftsavveckling är inte bara stigande elpriser. Dessutom måste landets smutsiga kolkraft nu byggas ut. Fallet Tyskland är ett facit på de negativa konsekvenserna som en hastig kärnkraftsavveckling för med sig.

Alliansen tillsammans med Nya Moderaterna ser kärnkraften som en stabil och klimatsmart eltillförsel. Genom energiöverenskommelsens tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor, har Sverige förutsättningar för att nå uppsatta klimatmål samtidigt som vi kan värna om industrins konkurrenskraft.

Henrik Ripa är Moderat och riksdagsledamot från Lerum.