Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Bohusbanan. Regionens politiker vill rusta upp järnvägen.

Vill rusta upp järnvägarna

Politiker från Västra Götaland vill sätta press på staten att rusta upp regionens järnvägar. – Det är nödvändigt för att förhindra avveckling av tågtrafiken och nedmontering av järnvägsnätet, säger Johnny Magnusson (M).

Järnvägarna i regionen, bland annat Bohusbanan, har lidit av eftersatt underhåll i många år.

Det säger politiker i Västra Götalandsregionen som i torsdags bjöd in representanter från samtliga län i Sverige till ett möte i Stockholm om de regionala järnvägarnas framtid.

Syftet med mötet är att gemensamt verka för en satsning på de regionala järnvägarna runtom i landet.

– Under de senaste tre decennierna är det tydligt att statens intresse för de regionala järnvägarna har minskat kraftigt. Följden har blivit eftersatt underhåll med förseningar och hastighetsbegränsningar som följd, säger Johnny Magnusson (M).

Han menar att det finns en risk att järnvägar börjar avvecklas om ingenting görs nu. Underhåll och investeringar måste lyftas in i statens nationella infrastrukturplan för åren 2018-2029.

– Det är nödvändigt för att förhindra avveckling av tågtrafiken och nedmontering av järnvägsnätet. Det är en fråga som är viktig för hela landet, säger Johnny Magnusson.

Han får medhåll över blockgränserna bland regionens politiker. Birgitta Losman (MP) håller med om att regionens järnvägar måste rustas upp.

– Om vi vill ha ett ökat bostadsbyggande och större arbetsmarknadsregioner måste det finnas kommunikationer som motsvarar efterfrågan. Tågen är ryggraden i transportsystemet och måste upprustas för att klara Sveriges mål när det gäller näringslivsutveckling, landsbygdspolitik och minskad klimatpåverkan, säger hon.

Helen Eliasson (S) är inne på samma linje.

– Vi vill se upprustning, men också investeringar i de regionala järnvägarna som tillåter en resandeökning, fler tåg och kortare restider. Här finns stor potential att avlasta vägnätet och överföra personresor och godstransporter till järnväg.