Är att se lättvindigt på säkra VA-lösningar runt Vänern

Replik på "Kränkta av politisk debatt med osanna påståenden"

ANNONS
|

För en dryg månad sedan beslutades i kommunfullmäktige att återremittera frågan om fortsatt VA-utbyggnad på Vänersnäs. För oss är det inga som helst problem med det beslutet och det är värd all politisk respekt även om vi hade en annan åsikt i frågan. Vi tyckte som förvaltningen och professionen men fullmäktige ville annat, i alla fall för stunden.

Signaturen känner sig kränkt och lyfter fram ett par av de argument vi hade. Det första som tas upp är att det inte skulle vara sant att det så kallade VA-kollektivet får stå för de investeringar som görs i VA-nätet. Men så är det och det är ju synd att känna sig kränkt av det. De fastighetsägare som var tänkta att anslutas och nu inte betalar sin avgift får tills vidare bekostas av andra fastighetsägare i VA-kollektivet. Det kan vara villaägare i Nordstan, Onsjö eller Blåsut. Det är inte nytt för någon!

ANNONS

Signaturen påstår att egentligen behövs inte kommunalt vatten och avlopp för miljöns skull vilket vi tycker. Man får intrycket av att Vänersborgs VA-utbyggnad är helt onödig och signaturen vill i stället se ”små och väl fungerande enskilda avloppslösningar kan vara minst lika bra”. Vi delar inte den synen och det verkar ingen kommun göra i hela Sverige. Det är klart att vårt innanhav är en viktig resurs för ett stort antal människor för både sitt dricksvatten och fiske och rekreation. Det är därför viktigt att det finns säkra VA-lösningar i alla kustkommuner runt Vänern så inte miljön äventyras.

Nej, vi hade ingen avsikt att kränka någon genom att företräda våra tjänstemäns förslag om VA-utbyggnaden. Möjligtvis att någon kan känna sig kränkt av att se så lättvindigt på vikten av säkra VA-lösningar runt Vänern som signaturen ger uttryck för.

Benny Augustsson (S)

Dan Nyberg (S)

ANNONS