vattenkraftverk
Sverige har inte brist på el, vi är nettoexportörer. Sverige har brist på planerbar el, det är det som begränsar industrin, menar debattörer. Bild: Jari Välitalo

Att vindkraften skulle vara lönsam motsägs av forskning

Det vi behöver göra just nu är att öka tillgången på planerbar kraft i form till exempel kraftvärme och vattenkraft, menar debattörerna.

ANNONS
|

Replik på ”Ett nej till ny vindkraft är också nej till lägre elpriser”.

Med intresse tar vi del av debatten om Västsveriges elförsörjning och de inlägg som företrädare för Centerpartiet ställer sig bakom. Tyvärr ser det ut som att Centern inte har lärt sig särskilt mycket de senaste decennierna.

Centerns budskap är alltså än idag att kärnkraften är olönsam medan en massiv utbyggnad av vindkraften, till lands och till havs, är framtiden. Detta är närmast att beskriva som politiskt självskadebeteende utmed västkusten, där lokala företrädare just nu kämpar mot vindkraftsparker till havs. Det hotar fisket, det påverkar närmiljön och effekterna för den marina ekologin är osäkra.

ANNONS

Att vindkraften relativt sett skulle vara lönsam motsägs av forskning av docent Christian Sandström, biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och verksam vid Timbro. Att vindkraftsetableringar ändå sker handlar om ett politiskt tryck och tillgång till förmånliga lån, som i många fall inte kommer att betalas tillbaka. En finansiell pyspunka att hantera för kommande generationer.

Sverige har inte brist på el, vi är nettoexportörer. Sverige har brist på planerbar el, det är det som begränsar industrin. Det är en sak att slå på sin tvättmaskin hemma när elen råkar vara billig vid ett väderomslag, men industrier måste ha säker tillgång till el veckan runt året runt, med en planeringshorisont på flera år.

En fortsatt ökning av andelen väderberoende elproduktion i Sverige är alltså som att ge socker till en diabetespatient, olämpligt helt enkelt. Denna bild bekräftas av Riksrevisionen, som ovanligt rättframt recenserar de senaste decenniernas energipolitik som kortsiktig och utan tillräcklig förståelse för hur energisystemet fungerar.

Detta med Centern och kärnkraften är något av ett kapitel för sig. I slutet av 2023 lade man enligt egen utsago ned sitt kärnkraftsmotstånd, vad detta så kallade nedlagda motstånd nu egentligen innebar. Efter att ha tagit del av centerföreträdarnas argument kan vi sammanfatta diskussionen med att partiets kärnkraftsmotstånd sitter djupt och att vi med Centern och Miljöpartiet i en eventuell rödgrön regering inte kommer att få se några nya reaktorer. Partiernas retorik går knappt att skilja åt.

ANNONS

Vi bör just nu tänka oss väldigt noga för innan vi ökar andelen vindkraft i de södra delarna av Sverige. Det vi behöver göra just nu är att vända på varje sten för att öka tillgången på planerbar kraft i form till exempel kraftvärme och vattenkraft, tills vi får nya kärnkraftsreaktorer i drift. Framför allt ska vi inte upprepa Centerns misstag i det förflutna.

Jessica Stegrud (SD),

riksdagsledamot

Lasse Henrikson (SD),

gruppledare SD Trollhättan

ANNONS