hyra hyresgästföreningen
Vi behöver en breddad diskussion, och framför allt en mer aktiv bostadspolitik, menar debattörer. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Chockhöjda hyror är inte bästa vägen framåt

Det är olyckligt att en enskild fråga, den om hyressättningen, får så stort fokus i debatten, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Finns ingen lösning som med ett trollslag löser problemen”.

Det finns inga universallösningar som med ett trollslag över natten löser samtliga problem på svensk bostadsmarknad, skriver Petra Ohldin Lampinen och David Björnberg. Vi kunde inte vara mer eniga. Och därför är det olyckligt att en enskild fråga, den om hyressättningen, får så stort fokus i debatten. Vi behöver en breddad diskussion, och framför allt en mer aktiv bostadspolitik som på riktigt tar tag i utmaningarna.

Det svenska hyressättningssystemet har tjänat Sverige väl genom att balansera fastighetsägarnas intresse för kostnadstäckning och en rimlig avkastning med hyresgästernas intresse av att motverka oskäliga hyreshöjningar. Det är detta skydd för hyresgästen som utmanas av debattörernas förslag.

ANNONS

Med detta sagt är förhandlingssystemet inte lösningen på Sveriges bostadspolitiska utmaningar. Det krävs helt andra åtgärder. Om man inte anser att andra länders erfarenheter är överförbara till svenska förhållanden kan vi med fördel även lära av vår egen historia. Sverige har under 1900-talet prövat allt från fri hyressättning (marknadshyra) till strikt hyresreglering och under lång tid dagens system med kollektivt förhandlade hyror. Inget enskilt system ensamt har inneburit en lösning för de problem vi även nu ser på bostadsmarknaden.

Men med en aktiv bostadspolitik i kombination med nuvarande förhandlingssystem har Sverige under lång tid haft balans på bostadsmarknaden, eller till och med bostadsöverskott i många kommuner. Detta började förändras i början av 90-talet. Men inte på grund av ett förändrat system för hyressättning, utan på grund av att mycket av den bostadspolitik som tidigare fanns i Sverige avskaffades.

Trots skillnader delar länder som Finland mycket av våra erfarenheter. Finland har fått mycket uppmärksamhet i debatten på grund av att de har fri hyressättning för privatfinansierade hyresbostäder. Men i Finland vet man också att oavsett hur fri hyressättningen är så kommer marknaden inte ensam att lösa bostadsförsörjningen.

Finland lägger knappt två procent av bnp på olika stöd till bostadssektorn, ungefär dubbelt så mycket som Sverige. Och till skillnad från oss riktas nästan allt stöd till bostadsbidrag och uppförande av hyresbostäder inom finska allmännyttan i stället för att riktas till ägt boende som i Sverige. Till dessa hyresrätter är det också långa bostadsköer, och många som står i kö är i akut behov av bostad.

ANNONS

Hyresgästföreningen delar uppfattningen att bostadsmarknaden i Sverige behöver förbättras. Men chockhöjda hyror är ingen väg framåt. Om bostadsbristen ska kunna byggas bort behövs lösningar som leder till ökade investeringar i bostadsbyggande. Genom att underlätta för finansieringen av nya bostäder, exempelvis genom förmånliga bygglån, skulle staten kunna göra skillnad på riktigt.

Agnetha Andersson,

ordförande hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Linda Borg,

ordförande Hyresgästföreningen MittVäst

ANNONS