hyreshus
Ett reformerat hyressättningssystem skulle gynna de allra flesta, men försvaga Hyresgästföreningens position, menar debattörer. Bild: Jonatan Gernes

Finns ingen lösning som med ett trollslag löser problemen

Hyresgästföreningen säger sig vilja ha en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar, bortom ideologiska skygglappar, uttrycker debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Låt inte myter stå i vägen för en seriös bostadspolitik”.

I sin replik (28 mars) fortsätter Hyresgästföreningen att bagatellisera hyressättningens betydelse för bostadsmarknaden. Det är olyckligt, men tyvärr väntat. Ett reformerat hyressättningssystem skulle gynna de allra flesta, men försvaga Hyresgästföreningens position.

Bostadsmarknaden är komplex och ett utfall av en lång rad faktorer, där ingen ensam kan förklara alla skillnader mellan länder. Det finns inga universallösningar som med ett trollslag över natten löser samtliga problem på svensk bostadsmarknad. Det hävdar ingen seriös debattör.

Det innebär inte att det går att blunda för den skadliga inverkan bruksvärdessystemet haft på den svenska hyresmarknaden. Att prisregleringar skapar köer och underfinansieringar är i det närmaste att betrakta som en nationalekonomisk självklarhet, och Hyresgästföreningens rapport undergräver på inget sätt detta faktum. Vi noterar för övrigt att bostadsköer överhuvudtaget inte nämns i rapporten, trots att det är väletablerat att Sverige har unikt långa köer.

ANNONS

Hyresgästföreningen säger sig vilja ha en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar, bortom ideologiska skygglappar. Det är en ambition det är lätt att hålla med om. Handling talar dock mer än ord. Andersson och Borgs utspel för inte debatten framåt.

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

David Björnberg,

omvärldsanalytiker, Fastighetsägarna GFR

ANNONS