Det ska alltid löna sig att jobba

Replik på "Mer pengar i plånboken = jobblinjen".

ANNONS
|

Att påstå att en moderat arbetslinje resulterar i fler ansvarslösa föräldrar som inte har tid eller intresse i att hjälpa sina barn med läxor, köra till aktiviteter, tvätta, städa och laga mat. Ja. Det är verkligen att förenkla verkligheten långt. Så till den grad att det framkallar både gapskratt och nyfikenhet kring vem eller vad du egentligen bygger din argumentation på?

Arbetslinjen betyder i korthet att det ska löna sig för vanligt folk att gå till arbetet(!). Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola sjukvård eller exempelvis höjd pension för den som arbetat ett helt arbetsliv. Därför behövs fler människor i arbete. Detta kan ske genom sänkt skatt på arbete. Aktuella expertrapporter har konstaterat att nyanlända till och med förlorar på att ta ett jobb framför en samlad försörjning via barnbidrag, bostadsbidrag och socialförsörjningsstöd. Detta eftersom vi i Sverige idag inte har något bidragstak.

ANNONS

Låt mig presentera exempelhushållet med fyra barn och två föräldrar i arbetsför ålder, där ingen arbetar, utan i stället uppbär försörjningsstöd och övriga bidrag. För att det ekonomiskt ska löna sig att tacka ja till ett jobberbjudande, fastslås att den ena föräldern måste erbjudas en ingångslön motsvarande minimum 34 000 kronor före skatt. Som många säkert förstår är det ett ganska välbetalt och sällsynt ”förstagångs-jobb” för väldigt många.

Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Det tar i genomsnitt mer än åtta år innan en nyanländ person får sin första fot in på arbetsmarknaden. Och vi har fjärde högsta arbetslöshet i Europa och mer än tio procents arbetslöshet i Trollhättan. En bidragande orsak till att det är just så här - är att det idag inte lönar sig att arbeta i Sverige eftersom skatterna är för höga. En moderat arbetslinje innebär bland annat att ett bidragstak införs, att tydligare krav på den som uppbär försörjningsstöd ställs och att successiv kvalificering in i välfärden är en självklarhet. Och framför allt. Att skatten sänks för vanligt arbetande folk.

Jennie B Eriksson (m)

ANNONS