omklädningsrum
Det är ett betydande steg i rätt riktning för personer som inte känner att deras juridiska kön överensstämmer med deras egna uppfattningar om sig själva, menar vi i SSU. Bild: Stefan Bennhage

Efter lagändring har det inte blivit ”könskaos” i statistiken

Lagarna har inte lett till övergrepp i omklädningsrum, fängelser eller på skyddade boenden, uttrycker Elliot Blixt, ordförande i SSU Fyrbodal.

ANNONS
|

Replik på ”Ja Mikaela! Det är barn vi skyddar”.

Den 17 april röstar riksdagen med all sannolikhet fram en ny lag som ska ge personer som vill byta juridiskt kön mer självbestämmande, frihet och livskvalitet. Det är ett betydande steg i rätt riktning för personer som inte känner att deras juridiska kön överensstämmer med deras egna uppfattningar om sig själva, menar vi i SSU. Låt oss därför vara mycket tydliga: Det finns inga belägg för “könskaos” med förslaget. Men trots det upprepar Ungsvenskarna sina fördomar mot transpersoner och vägrar att se debatten ur ett nyanserat perspektiv.

Sverige är sist ut av alla nordiska länder att stifta en moderniserad könstillhörighetslag. Det innebär att allt för många, allt för länge, tvingas leva ett liv där deras egna upplevelser inte bekräftas av samhället. Sverige var först i världen att ge transpersoner rätt att ändra juridiskt kön, vilket vi ska vara oerhört stolta över. Nu är det på tiden att vi tar nästa steg. De negativa konsekvenser som Ungsvenskarna radar upp bygger på felaktigheter och grova missförstånd. Såväl FN som Europarådet rekommenderar stater att snarast ändra sina lagar så att ändring av juridiskt kön ska ske snabbt och enkelt och baseras på självbestämmande.

ANNONS

Att råda över sin egen identitet är en mänsklig rättighet, oavsett vad Ungsvenskarna tycker om saken. Enligt en studie från KI löper transpersoner sex gånger så stor risk, än genomsnittet, att drabbas av depression och ångest och mer än sex gånger så stor risk att bli inlagda på sjukhus efter självmordsförsök. Jag har personligen mött dessa människor och kan bekräfta situationen. Att unga sverigedemokrater inte har den kognitiva kapaciteten att inse detta är mycket beklämmande.

Enligt ungsvenskarna är 16-åringar “bara barn” och först mogna vid 20-25 årsåldern. Här gör man dock en kullerbytta då man samtidigt vill kunna döma 13-åringar till livstids fängelse med argumentationen att de är kapabla att ta sitt eget ansvar. Varför ska 16-åringar då inte få bestämma över deras egen könstillhörighet?

Lagförslaget - som alla andra lagförslag - är naturligtvis inte oproblematiskt. Det finns en risk att vissa försöker missbruka lagstiftningen för att dölja sin verkliga identitet. Den risken ska emellertid inte överdrivas. Lagarna i de övriga nordiska länderna har inte lett till en flodvåg av ansökningar om ändring av juridiskt kön eller kirurgiska ingrepp i könsorganen, vare sig bland unga människor eller äldre. Det har inte blivit ”könskaos” i statistiken.

Lagarna har inte lett till övergrepp i omklädningsrum, fängelser eller på skyddade boenden. Och bedrägerier eller annan kriminalitet har inte heller ökat som en konsekvens av den förenklade möjligheten att ändra juridiskt kön. Istället har lagändringarna i övriga nordiska länder gett transpersoner ökad frihet, självbestämmande och livsglädje.

ANNONS

Det är oerhört frustrerande att unga sverigedemokrater som uppenbarligen inte har förmågan att sätta sig in i unga transpersoners vardag aktivt arbetar för att motverka deras rätt till frihet. Det är politikers skyldighet att uppmuntra till och inte undergräva reformer som stärker individens självförverkligande. Jag kan bara konstatera att ungsvenskarna hellre ägnar sig åt transfobisk smörja.

Elliot Blixt

Ordförande, SSU Fyrbodal

ANNONS