vindkraft
Inte är det väl en hemlighet att utökande av elenergin i vårt land, för industrier och företags behov, kommer att kosta, menar signaturen Väljare ej vänster. Bild: Johan Nilsson/TT

Försöker komma ifatt åtta förlorade år

Det är väl ingen hemlighet att centern inte varit det parti som ivrat för att kärnkraften ska utvecklas? menar signaturen Väljare ej vänster.

ANNONS
|

Replik på ”Nej till ny vindkraft är också ett nej till lägre elpriser”.

Sanningen är att kärnkraften lades ned för att den inte var lönsam, skriver några representanter för centern och menar att de själva inte alls medverkat till detta och att undertecknad därför har problem med historieskrivningen. Men, det är väl heller ingen hemlighet att centern inte varit det parti som ivrat för att kärnkraften ska utvecklas? Inte heller är det väl en hemlighet att utökande av elenergin i vårt land, för industrier och företags behov, kommer att kosta. Vattenfall måste få rätt styrning och resurser.

Det som nu görs av den nya regeringen är förtvivlade försök att komma ifatt åtta förlorade år på energiområdet. Även om centern svär sig fria är situationen allvarlig.

ANNONS

Det som Västsverige konkret har framför sig är ”ett omtag” av den i malpåse lagda 400 kilowattimmar ledningen. Nu har Svenska Kraftnät lagt fram en annan lösning, genom Ale kommun, över Göta Älv och till Stenungsund. Därifrån till Skogssäter. Det är ingen svår gissning att denna gång kommer ingen markägare, inget parti och ingen organisation att kunna vare sig försena eller stoppa bygget.

Hade kärnkraften fått utvecklas, på ort och ställe, skulle inte det renderat i nya kraftledningsdragningar, därför att där fanns redan framdragna ledningsgator. Men, som det nu är där vindkraften varit det enda som gynnats blir det helt nya spår med stora kraftledningsbyggen vi har framför oss. Enbart för att fånga upp den eftersträvade vindkraft som centerpartiet anser vara missgynnad, vilket representanterna mycket träffande beskriver så här i insändaren: ”Tyvärr är inte andra partier lika positiva, vilket leder till att nästan nio av tio nya vindkraftverk får nej i södra Sverige..” En i sig talande beskrivning av vad svenska folket tycker om vindkraftsparker.

Väljare ej vänster

ANNONS