Bostadshus bostäder hyresbostad hyresrätt bostadsrätt bostadsmarknad flerbostadshus bostad
Resultatet av en dysfunktionell hyresmarknad ger dock flera negativa konsekvenser på grund av ett för lågt utbud av hyresrätter, menar debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

Hyresgästföreningen bidrar med myter som hotar hyresrättens framtid

Det svenska hyressättningssystemet är unikt till sin utformning och gynnar enbart Hyresgästföreningen själva, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Marknadshyra skulle lösa problemen – det är inte sant”.

Hyresgästföreningen anser (TTELA 12/2) att deras nya rapport visar att avreglering inte leder till en fungerande bostadsmarknad. Det svenska hyressättningssystemet är unikt till sin utformning och gynnar enbart Hyresgästföreningen själva, inte Sverige som också har unikt långa bostadsköer.

Förlorarna är alla de som idag står utanför bostadsmarknaden. Resultatet av en dysfunktionell hyresmarknad ger dock flera negativa konsekvenser på grund av ett för lågt utbud av hyresrätter. Utanförskap, oriktiga hyresförhållanden och hämmad utveckling i tillväxtkommuner, för att nämna några. Inlåsningseffekter i nuvarande system gynnar inte en hälsosam bostadsmarknad och hotar hyresrättens framtid. Få efterfrågar dock en helt avreglerad marknad för hyresbostäder. En större flexibilitet med hänsyn till bostadskonsumenters efterfrågan och värderingar, i kombination med ett rimligt konsumentskydd, är nödvändigt.

ANNONS

Det kan naturligtvis finnas skillnader mellan olika länder när det gäller de allmänna förutsättningarna. Nyproduktionstakten i grannlandet Finland, vars hyresreglering slopades i början på 1990-talet, ligger dock i den absoluta toppen. Det är dock den svenska hyresregleringens utformning och effekter som borde stå i fokus, då den är illa lämpad för en fungerande bostadsmarknad.

De årliga hyresförhandlingarna för befintligt bestånd fungerar mycket dåligt. Under det senaste decenniet har de långdragna förhandlingarna år efter år resulterat i uppgörelser under fastighetsägarnas kostnadsökningar. Gällande tillskapandet av nya hyresrätter finns redan ett utmärkt och färdigutrett lagförslag om fri hyressättning vid nyproduktion som omedelbart skulle kunna gå ut på remiss. Det rör sig inte om chockhöjningar av nyproduktionshyran utan om bokstavligen avgörande incitament för en investerare. Dagens hyressättningssystem är ett recept för fler ombildningar och minskade investeringar i hyresfastigheter. Det gynnar inte någon, allra minst de i behov av en bostadshyresrätt.

Det i sig påverkar inte enbart den enskildes livssituation utan även hela Trollhättan och näringslivets möjlighet till tillväxt när blivande medarbetare inte får löst sin bostadssituation. Ta ert ansvar Hyresgästföreningen och upphör med att producera oseriösa rapporter, som bara gynnar er egen organisations framtid, inte bostadsförsörjningen.

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

ANNONS

Christian Melin,

vd Wallexia Fastigheter och kretsordförande Fastighetsägarna GFR

ANNONS