gazaremsan vänsterpartiet trollhättan
Diakonia skriver vidare: ”Israels bosättningspolitik samt ockupation av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza måste upphöra, menar debattören Petra Larsson. Bild: Adel Hana

Låt inte frågan om Gazaremsan bli en höger-vänsterfråga

Den israeliska ockupationen innebär stort lidande för den palestinska civilbefolkningen, menar debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Israel har inte ockuperat varken Gaza eller Västbanken”.

Istället för att göra detta till en höger-vänster fråga, citerar jag den partipolitiskt obundna ideella organisationen Diakonia: ”Israel ockuperar idag Östra Jerusalem, Västbanken, och i juridisk mening även Gazaremsan, eftersom de kontrollerar dess gränser, luftrum och sjövägar. Den israeliska ockupationen innebär stort lidande för den palestinska civilbefolkningen. Den hindrar en social och ekonomisk utveckling, håller kvar människor i biståndsberoende och är ett hinder för freden.”

Diakonia skriver vidare: ”Israels bosättningspolitik samt ockupation av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza måste upphöra. Internationell rätt och mänskliga rättigheter måste respekteras av båda sidor.”

ANNONS

Som du Lennart förstår, står jag bakom Diakonias beskrivning om att även Gaza är att betrakta som ockuperat. I ett oerhört kritiskt läge som detta anser jag att höger-vänster retoriken kan läggas åt sidan. Istället behöver vi alla lägga fokus på civilbefolkningens rättigheter.

Jag noterar att du upprepade gånger jämställer terrororganisationen Hamas med befolkningen i Palestina, genom att skriva ”palestinierna” i parantes. Det är beklagligt att inte kunna skilja dessa två grupper åt. Vill man se en lösning på denna allvarliga konflikt så måste man ha förmåga att se både nyanser samt helt uppenbara skillnader.

Petra Larsson, gruppledare

Vänsterpartiet i Trollhättan

ANNONS