öxnered
Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har startat upp i kommunen där fokus ligger på social brottsprevention, uttrycker skribenterna. Bild: Niklas Johansson

Tillsammans kan vi öka tryggheten i Öxnered

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterade områden, uttrycker Per Edensvärd och Johan Lindén.

ANNONS
|

Replik på ”Vad gör polisen och kommunen för att öka tryggheten i Öxnered?”.

Det är viktigt för oss att lyssna och ta in de känslor och åsikter kring otrygghet som medborgare upplever. Vi kan inte ta ifrån någon dennes upplevelse, det vi kan göra är att beskriva vår bild av området utifrån anmälda brott och de åtgärder som vidtas med förhoppning att ge signaturen ”Jävligt orolig förälder” och andra Öxneredbor en ökad delaktighet i trygghetsläget för området.

Totalt anmälda brott i Öxnered har ökat marginellt mellan åren 2022 och 2023 (från 126 till 129 brott). Det som främst har gått upp är tillgreppsbrotten, från 28 till 38 anmälda brott. Trafikbrotten har sjunkit medan narkotikabrott, skadegörelsebrott och våldsbrott ligger på i stort sett samma nivå. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterade områden.

ANNONS

Det genomförs orsaksanalyser kring inbrott för att kunna jobba prioriterat mot individer och specifika platser. Områdespolisverksamheten utökar för att kunna arbeta ännu mer mot den lokala lägesbilden med fokus på det brottsförebyggande arbetet. Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har startat upp i kommunen där fokus ligger på social brottsprevention, det vill säga att gemensamt arbeta för att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet.

Kommunen samverkar tätt med sin trygghetspartner/väktarbolag och har ofta dialog med dem. Detta för att skapa samsyn på vad som händer i kommunen och om ett särskilt område behöver ha mer tillsyn, till exempel Öxnereds skola med tanke på de senaste skadegörelserna. Polisen har anställt fler ungdomsutredare i Vänersborg i syfte att öka förmågan att utreda ungdomsbrott i området. Polisen har bland annat arbetat intensivt i det senaste rånet där två personer numera sitter häktade.

Det trygghetsskapande arbetet pågår och vi är, precis som ”Jävligt orolig förälder” skriver, i behov av vaksamma och engagerade Vänersborgsbor. Kommun och polis kan tillsammans med engagerade föräldrar, grannar och medmänniskor öka tryggheten i Öxnered.

Per Edensvärd,

säkerhetssamordnare Vänersborgs kommun

Johan Lindén,

kommunpolis i Trollhättan, Lilla Edet och tillförordnad kommunpolis Vänersborg

ANNONS