Dessutom far Niclas med osanning när han till exempel påstår att vi tagit bort hårdosten för våra äldre. Det stämmer helt enkelt inte, menar debattörer.
Dessutom far Niclas med osanning när han till exempel påstår att vi tagit bort hårdosten för våra äldre. Det stämmer helt enkelt inte, menar debattörer. Bild: Pontus Lundahl/TT

Våra satsningar gynnar både klimatet och ekonomin!

Dessutom far Niclas med osanning när han till exempel påstår att vi tagit bort hårdosten för våra äldre. Det stämmer helt enkelt inte, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Vi måste inte begränsa oss till de nyaste och dyraste redskapen”.

Samtliga kommuner i Västra Götaland, inklusive Lilla Edets kommun, har skrivit under den regionala satsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Inom Klimat 2030 erbjuds kommunerna att avge så kallade klimatlöften från en lista med alternativ på konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunstyrelsen i Lilla Edet fattade den 5 september beslut om att ställa sig bakom tio klimatlöften för perioden 2024-2026. Något som Sverigedemokraterna motsatte sig och som Niclas redogör för i sin insändare.

ANNONS

Från majoritetens (S, C, M, V) sida vill vi såklart även fortsatt vara med och bidra till klimatomställningen. Som alla känner till är det kärva ekonomiska tider i kommunerna. Just därför lägger vi fokus på de löften som inte innebär några utökade kostnader för kommunen. De löften vi ställer oss bakom bedöms kunna genomföras inom befintlig budget. Flera av de antagna löftena bidrar dessutom till ökad resurseffektivitet och därmed sänkta kostnader. Detta framgår tydligt i beslutsunderlaget till ärendet (om man läser det). Ändå hävdar Niclas Ahlberg (sd) att vi fördyrar verksamheten genom att ställa oss bakom löftena.

Niclas Ahlberg (sd) lyfter i sin insändare särskilt löfte 18; att nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader, som särskilt problematiskt i sin insändare. Låt oss därför fördjupa oss i det löftet något.

Löftet handlar alltså om att när utrustning ska bytas ut på grund av ålder, så ska vi i första hand välja eldrivna arbetsredskap vid nyinköp. Inom det här området har det kommunala bolaget AB EdetHus redan gjort insatser och där kan vi se väldigt positiva effekter. De har bytt ut drygt hälften av sina redskap och de nya redskapen är mycket uppskattade av medarbetarna då de eldrivna maskinerna innebär minskade vibrationer och minskat buller. Kostnaden för enskilda batteridrivna redskap är ofta billigare än motsvarande bensindrivna. Däremot kostar batterierna lite mer – men batterierna kan användas till flera olika redskap vilket håller kostnaderna nere. Andra effekter som de sett är bland annat längre livslängd på redskapen och minskad servicekostnad. Så att det skulle bli dyrare och sämre är helt enkelt inte sant. Här ser vi dessutom, utöver klimatnyttan, att arbetsmiljön förbättras markant vilket vi också har ett ansvar för som arbetsgivare.

ANNONS

Niclas lyfter även att användning av HVO100 i arbetsfordon innebär en kostnadsökning. Nu anger inte klimatlöftet några specifika bränslen, men visst, som det ser ut just nu så är HVO100 dyrare än diesel. De arbetsredskap i kommunen där HVO100 kan tänkas bli aktuellt är framför allt avfallsfordonen. Gällande dem så har kommunen sedan tidigare fattat beslut om övergång till fossilfria avfallsfordon, precis som alla kommuner i Göteborgsregionen. Det gjorde vi när vi antog avfallsplanen 2020. Ett beslut som kommunfullmäktiges samtliga partier ställde sig bakom, även Sverigedemokraterna. Det är också viktigt att förtydliga att även om HVO100 är dyrare just nu – så behöver kostnadsökningen inte bli så omfattande som Niclas låter göra gällande. Dessutom kan den kostnaden aldrig ställas mot till exempel kostverksamheten, som Niclas gör, eftersom det är två helt olika verksamheter där avfallsverksamheten bekostas av ett avgiftskollektiv medan kosten bekostas av skattekollektivet. Dessutom far Niclas med osanning när han till exempel påstår att vi tagit bort hårdosten för våra äldre. Det stämmer helt enkelt inte.

Härom dagen rapporterades det att den sommar som passerat är den varmaste som uppmätts. Det uppskattas att det är den varmaste på 120 000 år. Att, som sd; ställa sig vid sidan om i detta läge och inte prioritera klimatomställningen är beklagansvärt. För oss i majoriteten är det självklart att vara med och bidra i klimatomställningen. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något – och tillsammans gör vi skillnad!

ANNONS

Julia Färjhage (c), Mona Dieng (s), Zara Blidevik (m), Peter Spjuth (v)

Lilla Edets kommun

comments

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS