vindkraftverk
Det kan byggas ut relativt snabbt. Det kan byggas ut utan massiva kostnader för skattebetalarna och det kan sänka elpriset, menar debattörer. Bild: Johan Nilsson/TT

Vi i Västsverige har inte råd att vänta på el

Det som behövs på kort sikt är sol och vind tillsammans med energieffektivisering, elnät, lagring och flexibilitet, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Försöker komma ifatt åtta förlorade år”.

Sedan 2009 har det varit tillåtet att bygga ny kärnkraft för den som så önskar. Ändå har industrin inte prioriterat det. Istället byggs nu sol och vindkraft ut på marknadsmässiga villkor. På regeringens och länsstyrelsernas bord ligger ansökningar och samlar damm som i ett slag skulle kunna öka den svenska elproduktionen med närmare 20 procent. Lika mycket lyfter Energimyndigheten fram kan effektiviseras med lönsamhet. I befintlig kraftvärme kan produktionen öka markant och vattenkraften kan utvecklas radikalt med ökad effekt om miljöprövningarna som vattenkraften nu genomför hanteras på rätt sätt.

När signaturen ” Väljare ej vänster” säger att utbyggnaden av elproduktion måste få kosta betyder det alltså i praktiken att skattebetalarna ska stå för notan för den elproduktion, kärnkraft, som hen förordar. Såväl Svenska Kraftnät som Energimyndigheten, industrin och elproducenterna lyfter fram att det som behövs på kort sikt är sol och vind tillsammans med energieffektivisering, elnät, lagring och flexibilitet. Det kan byggas ut relativt snabbt. Det kan byggas ut utan massiva kostnader för skattebetalarna och det kan sänka elpriset och möta behoven i systemet som också fungerar redan i närtid.

ANNONS

Vi i Västsverige har inte råd att vänta. Elen behövs här och nu.

Julia Färjhage,

kommunalråd Lilla Edet (C)

Mats Andersson,

kommunalråd Vänersborg (C)

Sofia Lindholm,

kommunalråd Trollhättan (C)

Cecilia Andersson,

regionråd (C)

Rickard Nordin,

riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson (C)

ANNONS