5G-mast
Myndigheter behöver granskas och saklig välgrundad kritik mot myndigheter, uttrycker skribenter. Bild: modeenm

Vi vill inte bli telekombolagens försöksdjur

Artiklarna utgår från att Strålsäkerhetsmyndigheten är ett sanningsministerium vars information och bedömningar inte kan ifrågasättas. Så ska det inte vara i en demokrati, menar skribenterna.

ANNONS
|

TTELA har nyligen skrivit om 5G:s hälsorisker i en ledare och i en redaktionell artikel, som dessvärre brister i saklighet och opartiskhet. Artiklarna utgår från att Strålsäkerhetsmyndigheten är ett sanningsministerium vars information och bedömningar inte kan ifrågasättas. Så ska det inte vara i en demokrati. Myndigheter behöver granskas och saklig välgrundad kritik mot myndigheter och stora bolags verksamhet måste få komma folket till del. Vi behöver också ställa oss frågan: Vem tjänar på detta? Gällande 5G är det flera svenska storföretag, främst Ericsson som levererar antennutrustningen till alla 5G-master. Ericsson, har ertappats med att korrumpera beslutsfattare och även muta terrororganisationen ISIS. Är detta ett företag vi rakt av kan lita på?

ANNONS

Det finns omfattande och saklig kritik mot 5G och att hälsoriskerna inte utforskats innan utbyggnad görs. Myndigheter och industri talar inte om sanningen om den nya tekniken. Man döljer att det helt saknas forskning som visar att 5G inte är skadligt.

Det faktum att det helt saknas forskning som visar att 5G inte är skadligt vid de strålningsnivåer som vi boende runt den överklagade masten blir utsatta för om masten byggs, innebär att vi blir veritabla försöksdjur i ett pågående 5G-experiment. Vi är långt ifrån ensamma om att protestera mot en sådan behandling. Hundratals forskare och läkare anser att 5G-utbyggnaden bör stoppas tills dess att forskning visat att tekniken inte är skadlig för vår hälsa. Vidare kräver hundratals forskare att vi skyddas bättre mot strålningsrisker genom skärpta gränsvärden, eftersom de som nu tillämpas av myndigheterna är allvarligt otillräckliga. De saknar skydd mot skador på grund av exponering under längre tid.

Boende i Vargön

Isabell Johansson

Ida Nielsen

Jessica Rosengren och Thomas Fleen

Elisabeth och Jakob Skjold

Svar direkt:

Som ansvarig utgivare för TTELA avser jag inte att gå in i någon debatt kring eventuella risker med en 5G-utbyggnad. Det är upp till var och en att avgöra vad man drar för slutsatser av Strålsäkerhetsmyndighetens tolkning av forskningsläget, en tolkning som stämmer väl överens med vad till exempel EU kommit fram till. Det är också fritt fram att välja hur mycket man vill lita på Strålskyddsstiftelsen, en ifrågasatt organisation som ses som sanningssägare av vissa men som också utsetts till Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

ANNONS

Jag håller definitivt inte med er om att TTELA:s artiklar brister i saklighet, bara för att de innehåller åsikter och forskning vars sakinnehåll ni inte sympatiserar med. Det är helt rimligt att i en nyhetsartikel berätta om Strålsäkerhetsmyndighetens ställningstaganden, precis som det är rimligt att berätta om Vargögrannarnas oro. Det är lika rimligt att vår ledarskribent Karl af Geijerstam kliver in och på ett välmotiverat sätt ger uttryck för en åsikt i en aktuell samhällsfråga, som ju 5G-utbyggnaden är. Det är en ledarskribents uppgift. Sedan är det självklart helt tillåtet för alla som läser texten att komma till en annan slutsats.

Fredrik Hofflander

chefredaktör och ansvarig utgivare, TTELA

LÄS MER:5G är inte ett hot mot vår hälsa

LÄS MER:Nio av tio kan nyttja 5G-nätet – mål inte nått

LÄS MER:Grannar protesterar mot bygge av 5G-mast: ”Sänker värdet på huset”

ANNONS