Mats Jägstam på sin arbetsplats.
Mats Jägstam på sin arbetsplats. Bild: STEFAN BENNHAGE

Mats Jägstam: Jag vill se en högskola mitt i samhället som gör skillnad

Högskolan Västs nye rektor skriver om visionerna för högskolan framtid. För honom är det livslånga lärandet lika självklart som det är nödvändigt.

ANNONS

KRÖNIKA • Högskolan Väst drivs av att göra skillnad genom vår forskning och utbildning. Vi är övertygade om att ny kunskap skapas i mötet mellan akademi och omvärld och att kunskap finns överallt. I en värld som står inför enorma utmaningar är det vår gemensamma plikt och möjlighet att bidra till en bättre framtid, oavsett sektor. Genom vårt sätt att se på kunskap är alltid vår dörr öppen för nya initiativ.

Högskolan har valt att gå utanför de konventionella ramar som definierar högre utbildning. Genom vår pedagogiska metod Arbetsintegrerat lärande (AIL), förbereder vi våra studenter för arbetslivet och gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom nära samarbete med näringslivet, kommuner och den offentliga sektorn skapar vi ny kunskap tillsammans, något som gynnar både studenter och samhälle.

ANNONS

Vi tror på att förena olika perspektiv och kunskapsområden för att möta samhällets utmaningar och satsar därför på tvärvetenskaplig forskning. Det ger våra doktorander och forskare ökade möjligheter att lösa komplexa problem. Forskningen hos oss är särskilt profilerad mot AIL och produktionsteknik. Forskningen inom AIL har länge varit framstående, inte minst vad det gäller utmaningar kopplade till digitalisering och arbetslivets utveckling. Stora delar av vår produktionstekniska forskning är i yttersta framkant såväl nationellt som internationellt och bidrar konkret till den hållbara omställningen av industrin.

Mats Jägstam, rektor Högskolan Väst
Mats Jägstam, rektor Högskolan Väst Bild: Kent Eng

För att göra högre utbildning mer tillgänglig erbjuder vi utbildningar på distans och kompetensutveckling för yrkesverksamma mitt i karriären. För oss är det livslånga lärandet lika självklart som det är nödvändigt.

Vi är stolta över att vara det lärosäte som högst andel studenter från studieovana hem, och vi strävar efter att inkludera olika erfarenheter och perspektiv. Vi tror starkt på varje individs rätt att utvecklas och uppnå sin fulla potential, en rättighet som också är en skyldighet mot samhället.

Vi välkomnar initiativ från alla er olika aktörer kring ny samverkan. Vi uppmanar er att engagera er i vår utbildning och forskning, dela med er av er kunskap och erfarenhet, så att vi tillsammans kan skapa innovation och bidra till utveckling.

ANNONS

Sammanfattningsvis är Högskolan Väst fast besluten om att vara en högskola som gör skillnad - mitt i samhället - där vi krokar arm med näringsliv, kommuner, civilsamhället och den offentliga sektorn. Tillsammans kan vi skapa en inkluderande, hållbar och positiv samhällsutveckling där alla deltar och bidrar till en bättre morgondag. Tillsammans förändrar vi.

Mats Jägstam är rektor för Högskolan Väst från hösten 2023

LÄS MER:Mats Jägstam är ny rektor för högskolan – det här vill han

Mats Jägstam
KRÖNIKÖR
Mats Jägstam
ANNONS