Huvudentrén på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL.
Huvudentrén på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. Bild: Stefan Bennhage

NU-sjukvården utökar kapaciteten

Antalet smittade i covid-19 som vård inom NU-sjukvården har under en dag ökat från fem till åtta personer. Fyra av dessa vårdas på intensivvårdsavdelningen, IVA, som nu utökas i kapacitet.

ANNONS

Under helgen fördubblades antalet smittade personer med covid-19 som fick vård inom NU-sjukvården. Under måndagen har antalet smittade som behöver vård ökat från fem till åtta personer. Denna utveckling har varit väntad och NU-sjukvården har vidtagit flera olika åtgärder under de senaste veckorna för att så snabbt som möjligt kunna hantera ett ökat tryck av människor som behöver vård för covid-19.

LÄS MER:Fördubbling av antalet coronapatienter inom NU-sjukvården

– Det är fortfarande ett mindre antal patienter och vi väntar oss att det kommer fortsätta att öka den närmsta tiden men vi vet inte i vilken takt. Nu utvidgar vi till att bedriva vård i utökade lokaler, säger Niklas Claesson, NU-sjukvårdens kommunikationschef.

ANNONS

I vanliga fall har NU-sjukvården åtta intensivvårdsplatser men nu utökas kapaciteten då fler väntas behöva intensivvård.

– Vi förväntar oss att vi kommer ha ett ökat antal patienter framöver. Stockholm ligger före Västra Götalandsregionen och Göteborg ligger före resten av regionen.

LÄS MER:NU-sjukvården skolar om personal

Niklas Claesson, kommunikatör NU-sjukvården.
Niklas Claesson, kommunikatör NU-sjukvården. Bild: Stefan Bennhage

Färre uppsöker akutvård

Antalet som behandlas för covid-19 inom NU-sjukvården har ökat men antalet som uppsöker akut sjukvård inom NU-sjukvården har minskat. Normalt sett uppsöker i genomsnitt 200 personer NU-sjukvårdens akutsjukvård dagligen.

– Man kan säga att de senaste veckorna har antalet besökare minskat med en tredjedel.

Samma minskning går att se runt om i landet men vad minskningen beror på går i dagsläget inte att säkerställa.

– En delförklaring kan vara att man tänker sig för lite extra. Många kanske lever lite lugnare och inte utsätter sig för olika situationer men det kan också vara så att människor med akut sjukvårdsbehov inte uppsöker sjukvård. Vi vill inte att folk tvekar för att uppsöka vården på grund av smittningsrisk.

Behöver man uppsöka sjukvård behöver man inte vara rädd för att bli smittad av covid-19. Flera åtgärder har vidtagits och patienter som misstänks vara smittade separeras från andra patienter.

– Även på Intensivvårdsavdelningen, precis som på andra delar av sjukhuset, så separerar vi misstänkt smittade patienter från andra patienter. Man ska absolut inte vara rädd för att bli smittad på sjukhuset.

ANNONS

Så många får sjukhusvård för coronaviruset

Den 30 mars kl. 11:30 har Västra Götalandsregionen 71 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:

8 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

36 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:

6 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:

8 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

13 personer varav 4 på IVA

Källa: Västra Götalandsregionen

ANNONS