De regionala järnvägarna i en föränderlig värld

Vi i Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som en del i din vardag. Många av medborgarna i Västra Götaland är beroende av bra trafik på våra regionala järnvägar för att få ihop sin vardag.

ANNONS
|

Verkligheten är föränderlig och nu går det att betrakta våra regionala järnvägar ur ännu fler aspekter som talar för att rusta upp dem. Västra Götalandsregionen har en relativt stor del av Sveriges regionala järnvägar med Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Lysekilsbanan och Bohusbanan. Vi Vänsterpartiet har sedan länge uttryckt att det ska satsas mer statliga pengar på de regionala järnvägarna. Nu ska staten ta ett långsiktigt beslut om hur infrastrukturpengarna ska fördelas och då gäller det att vi försöker påverka det beslutet. Vi i Vänsterpartiet har en politik som hänger ihop från våra lokala och regionala företrädare till våra riksdagsledamöter.

ANNONS

Idag körs inga tåg på Lysekilsbanan och underhållet har upphört. Men banan har fått förnyad aktualitet eftersom Försvarsmyndigheten nu vill att den bevaras av beredskapsskäl. Vi i Vänsterpartiet har sedan tidigare uppfattningen att banan ska bevaras och upprustas. Vi har motionerat om det i regionfullmäktige, men vi får inte stöd av några andra partier. Det finns en stor investering i Lysekilsbanan som nu riskerar försvinna, trots att vi borde göra allt vi kan för att transport av gods och trafikanter görs på det fossilfria alternativ som en järnväg är. Lysekilsbanan är viktig för hela Fyrbodal, inte minst med tanke på ett näringsliv i omvandling och nu tillförs då Försvarsmaktens protest mot att lägga ner banan.

Kinnekullebanans framtid är hotad. Staten är inte intresserad av att satsa på järnvägen, som både behöver få upprustad bana och nya tåg med förnyelsebart bränsle, istället för dagens tåg som drivs med diesel. Resenärerna på banan har haft en tuff tid med orimligt många inställda och försenade tåg. Kinnekulle är viktig för besöksnäringen. Självklart för sina stora naturvärden i form av till exempel sin flora, men också för att det pågår en intressant ”platsutveckling” som knyts ihop av de många konst- och kulturutövare som sökt sig till Kinnekulle. Kinnekullebanan är viktig, främst för alla de som använder banan för att pendla till jobb och studier, men också för att utveckla besöksnäringen. De politiska partierna i Västra Götaland behöver kraftsamla inom sina partier för att få till en statlig prioritering av banan innan det är för sent.

ANNONS

Vid Älvsborgsbanan och behöver det finnas tågstopp längs banan så att tåg blir det självklara resealternativet för många. Vi tycker att färre tågstopp är en utveckling som går helt på tvärs med ambitionen att få fler att resa och det går inte alls i takt med samhällstrenden att fler nu vill bosätta sig på mindre orter och vill ha ett sätt att resa som är kollektivt och fossilfritt.

Bohusbanan behöver också rustas. I den södra delen för att där reser många och trycket på järnvägen är stort och det krävs dubbelspår. Det är en angelägenhet för staten, men som de väljer att inte prioritera. I den norra delen för att här reser för få. Banan har idag en så dålig standard att den inte riktigt är att räkna med som en pendlingsmöjlighet för Strömstadsborna till Uddevalla eller Göteborg och det behöver åtgärdas. Den dåliga kvaliteten på banan gör att tågen går alldeles för långsamt och inte minst har vi uppmärksammats på det när vi såg hur hårt pandemin slog mot handeln i Strömstad och visade hur sårbar kommunen är när järnvägen inte är ett gott alternativ för pendling.

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare och ledamot i Regionutvecklingsnämnden

ANNONS
ANNONS