Ensamhet botas inte med piller

Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att vi i Västra Götalandsregionen testar att skriva ut ”social aktivitet på recept”.

ANNONS

Tanken är att om ofrivillig ensamhet är en av anledningarna till att man inte mår bra, så är det bättre att hjälpas åt med att hitta sociala aktiviteter än att skriva ut läkemedel på vårdcentralen. Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för framför allt psykisk hälsa och sjukdom, inte minst bland de äldsta i samhället.

I Storbritannien finns ett arbetssätt som kan beskrivas som ”social aktivitet på recept”. Vårdcentralens personal föreslår att kommunen och föreningslivet hjälps åt med att leta upp en förening, kurs, aktivitet, nätverk eller sammanhang som skulle kunna passa för den enskilde att engagera och aktivera sig i. Det har i Storbritannien visat sig fungera bra och får människor att må bättre när den ofrivilliga ensamheten är tung att bära.

ANNONS

Metoden prövas sedan några år tillbaka på en hälsocentral i Umeå där kommunen, vårdcentralen och frivilliga inom föreningslivet samarbetar i projektet. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att det utreds om vi i Västra Götalandsregionen kan testa något liknande. Det är viktigt att vården ser till hela människan och vart i livet hen är och en människa är aldrig bara en diagnos. De som jobbar på våra vårdcentraler i olika professioner vet det, och det vi vill ge dem är ytterligare ett verktyg. Det är att jobba med orsaker istället för att behandla symptom.

Ofrivillig ensamhet kan var tung att bära och den botas aldrig med piller.

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

ledamot i regionfullmäktige

Mats Berglund (V)

ersättare i regionfullmäktige

ANNONS