Skatt. Att skattereglerna för små företag och entreprenörer ska ändras är något som insändarskribenten ställer sig kritisk till.
Skatt. Att skattereglerna för små företag och entreprenörer ska ändras är något som insändarskribenten ställer sig kritisk till.

Försämra inte entreprenörsskatten

Vinst är inget självklart. Det krävs hårt slit av företagare, ofta med osäker tillvaro och helt utan den trygghet och de förmåner man har som anställd.

ANNONS

En utredning föreslår kraftiga försämringar i entreprenörsskatten, det vill säga skatten på aktiva företagare. Från 2005 blev skattereglerna väsentligt bättre. Detta fick till följd att företagens utdelningar ökade och därmed även skatteintäkterna. Utdelningar som många företagare före 2005 till stor del lät bli då de ansåg att det mesta bara gick till skatt.

Utdelningarna används till konsumtion, nya investeringar och nya projekt vilket ger ökad efterfrågan, nya jobb, ökad tillväxt och därmed ännu mer skatteintäkter.

Vinst är inget självklart. Det krävs hårt slit av företagare, ofta med osäker tillvaro och helt utan den trygghet och de förmåner man har som anställd. Det är i små och växande företag som fyra av fem jobb skapas.

ANNONS
ANNONS