Blir privatägt. Trollhättans stad har beslutat att Eidar ska sälja kvarteret Fridhem.
Blir privatägt. Trollhättans stad har beslutat att Eidar ska sälja kvarteret Fridhem. Bild: STEFAN BENNHAGE

Karl af Geijerstam: Därför är det bra att Eidar säljer hyresfastigheter

Utförsäljningen av hyresfastigheter i Trollhättan innebär att Eidar nu får stabilare finanser och blir mindre räntekänsligt. Det är bra för ekonomin och skattebetalarna i staden.

ANNONS

Det blir en försäljning av Eidars hyresfastigheter i kvarteret Fridhem för 351 miljoner kronor, det beslutade Trollhättans kommunfullmäktige i förra veckan. Beslutet är klokt. Trollhättans kommuns bolag har skulder på omkring 9 miljarder kronor. Per invånare har Trollhättan bland de högsta skulderna i landet. Det innebär att både kommunen och bolagen är väldigt räntekänsliga. Stiger räntenivåerna går mer av skattebetalarnas och kundernas pengar till räntor, och mindre till själva verksamheten. Därför är det bra att Eidar stärker finanserna och får en mer solid ekonomi, vilket behövs.

I beslutsunderlaget skriver Eidars ledning att ekonomin behöver stärkas eftersom man har omfattande renoveringsbehov och fortsatt nyproduktion. Bolaget har under förra året kunnat amortera av på låneskulden. Målet är att bolaget ska genomföra de tilltänkta byggnadsprojekten de kommande tio åren utan behöva utöka den nuvarande borgensramen.

ANNONS

Som kommunalrådet Peter Eriksson (M) påpekade i februari då fullmäktige debatterade soliditetskravet, kommer max tio procent av beståndet av hyreslägenheter att säljas. Trots aktieägartillskott på 500 miljoner och inkomster av försäljningar på ungefär lika mycket kommer Eidar enligt prognoserna inte visa ett plusresultat mellan 2028 och 2033.

Kritiken från oppositionen i S och V har varit hård. Färre bostäder i staden kommer att nu ägas av Eidar och bolaget får mindre möjligheter att erbjuda lägenheter till rimlig eller låg hyra, menade företrädare för partierna i debatten. Men det är en konstig kritik utifrån hur hyresregleringarna fungerar (som S och V försvarar). Bruksvärdesprincipen innebär att låg hyra innebär låg standard, oavsett vem som är hyresvärd. Men ett bostadsbestånd där man har många gamla lägenheter med låg hyra, i praktiken på grund av att man ligger efter med underhållet, är inte någon bra strategi.

Eidars strategiska värde för kommunen finns mer i att politiken kan ha ett inflytande på var det ska byggas, hur mycket det ska byggas och hur det ska se ut. Dessa beslut har stora och långvariga effekter på den lokala bostadsmarknaden. Det är knappast så att Eidars ställning på den lokala hyresmarknaden är hotad.

Det är inte heller så att Trollhättans kommun säljer utan eftertanke eller granskning. Nya ägare av hyresbostäderna blir bolaget Vimpelkullen Fastigheter som äger flera fastigheter i Vänersborg och Trollhättan, bland annat Schwans villa. Hyresgästerna får alltså en ny hyresvärd som är väl förankrad och känner de lokala förutsättningarna.

ANNONS

Visst, Eidars verksamhet får mindre omfattning. Men skattebetalarna kan oroa sig lite mindre över bolagets framtid och räntenivåernas påverkan. Det är positivt.

LÄS MER:Eidar säljer lägenhetshuset på Drottninggatan för 351 miljoner

LÄS MER:Utförsäljning av allmännyttan - en brakförlust för samhället

LÄS MER:Nära 200 hyresgäster får nya värdar när Eidar säljer hyreshus

LÄS MER:Jennie Bergius Eriksson (M): ”Eidar kan renovera badrum vart 45:e år”

LÄS MER:Sälj inte ut våra hem och vår trygghet på Fridhem!

LÄS MER:Utförsäljning av allmännyttan - en brakförlust för samhället

ANNONS