Föremål för förstudie. Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga små modulära reaktorer på Ringhals.
Föremål för förstudie. Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga små modulära reaktorer på Ringhals. Bild: Dick Gillberg

Karl af Geijerstam: Därför byggs ingen ny kärnkraft i Vargön

Kärnkraften kan ha en strålande framtid i Sverige. Men i praktiken är det väldigt få orter där det är praktiskt att börja bygga. På listan finns inte Vargön med.

ANNONS
LocationVargön|

Det blev en överraskande lång debatt i Vänersborgs kommunfullmäktige häromsistens om kommunens uppdaterade miljöstrategi till år 2030. De två orden ”fossilfri” eller ”förnybar” stod i centrum. Frågan var vilken energi som kommunen ska sträva efter att använda i den egna verksamheten och vilken energi som man vill ska produceras i kommunen. Det var det sistnämnda ämnet som gjorde att debatten avvek en smula från själva sakfrågan till att bli en ren kärnkraftsdebatt som om det vore år 1980 igen.

Anders Strand (SD) ville byta ut ordet förnybar mot ordet fossilfri i miljöstrategin. Envar som har det minsta intresse för energipolitisk debatt vet att det lilla ordutbytet öppnar för att inkludera kärnkraftsenergi, eftersom den inte baseras på fossila bränslen. Lena Eckerbom Wendel (M) menade i debatten att Vargön vore en utmärkt plats för ett kärnkraftverk. Dock är det knappast troligt att ny kärnkraft finns byggd år 2030. Därför föreslog hon att den producerade energin i kommunen bör vara förnyelsebar, medan den energi som används bör vara fossilfri.

ANNONS

Sverige behöver mer energiproduktion och det behöver ske snabbt. Men det innebär inte att kärnkraft kommer att bli för dyr, dålig eller komma för sent. Vindkraft och solkraft kan byggas ut snabbt. Men det kommer att bli allt svårare att matcha utbud och efterfrågan på elmarknaden. Kärnkraften kommer att behövas för att utgöra en stabil bas av tillgänglig energi under de kalla vintermånaderna. Priset är en god regleringsfaktor som Jonas Sjöblom (MP) konstaterade i debatten. Men grunden för vårt välstånd är inte energifattigdom, utan en garanterad tillgång. Många av våra arbetstillfällen bygger på att det är lönsamt att upprätthålla produktion året om. Vi vill fortfarande att bagerierna levererar färskt bröd till frukosten även i januari månad.

Ett nytt kärnkraftverk skulle nog skapa en strålande framtid för Vargön. Hundratals arbetstillfällen kunde skapas. Det finns gott om industriyta och elledningar är redan dragna. Men det finns redan sedan många år en mycket kort lista på orter som är mycket mer lämpade för kärnkraft än Vargön.

Det finns idag åtta riksintressen för energiproduktion och värmekraft: Barsebäck, Brofjorden, Forsmark, Malmö hamn, Oskarshamn, Ringhals-Väröhalvön, Stenungsund, samt Karlshamn. Energiföretag som vill bygga ny kärnkraft kommer att börja där, eftersom det redan finns så mycket infrastruktur på plats. Vattenfall undersöker redan förutsättningarna för att bygga små reaktorer på Ringhals.

ANNONS

Man kan notera att till alla dessa orter slipper båtar slussas, till exempel. Så andra kommuner som hoppas på etableringar, som Uddevallas nuvarande politiska majoritet, hoppas nog förgäves.

Förövrigt kan man notera att förutom de politiskt laddade orden var ju enigheten om Vänersborgs miljöstrategi total bland kommunfullmäktiges ledamöter. Det finns en gemensam vilja och vision, vilket är en styrka för kommunen. Nu finns också ordet ”laddinfrastruktur” med i den uppdaterade strategin. Kanske man vågar hoppas på fler snabbladdare för bilar i kommunen? Helst innan 2030.

LÄS MER:Vänersborgspolitikern vill se ett kärnkraftverk i Vargön

LÄS MER:Pappersbas kräver utbyggd kärnkraft

LÄS MER:Satsning på kärnkraft kan gynna Vargön Alloys

ANNONS