Niklas Claesson, NU-sjukvården
Niklas Claesson, NU-sjukvården Bild: Stefan Bennhage

NU-sjukvårdens nya siffror

Över 160 patienter har vårdats för covid-19 inom NU-sjukvården. Det visar färska siffror som gjorts offentliga under torsdagen.

ANNONS
|

För tio dagar sedan kunde NU-sjukvårdens kommunikationschef Niklas Claesson berätta att 134 patienter hade vårdats för covid-19 inom NU-sjukvården. Av dem hade ett 20-tal fått intensivvård och åtta personer avlidit.

Sedan dess har bland annat en ny avdelning öppnat upp på Uddevalla sjukhus där multisjuka äldre som har covid-19 vårdas. Under torsdagen offentliggjorde NU-sjukvården nya siffror som visar på hur många som vårdats för covid-19, hur många som har intensivvårdats och hur många som har avlidit.

LÄS MER:Hundratals har vårdats för corona på Näl

Totalt har NU-sjukvården vårdat 166 inneliggande patienter med konstaterad covid-19, 35 patienter har vårdats eller vårdas på intensivvårdsavdelning och 17 har avlidit. 97 patienter har skrivits ut.

ANNONS

Av de 35 personer som vårdas eller har vårdats på IVA har 16 personer skrivits ut och 6 personer har avlidit.

"Övervägande del äldre"

Sammanlagt så har det under de tio senaste dagarna vårdats 32 nya patienter inom NU-sjukvården men Niklas Claesson är noga med att påpeka att det handlar om att det enbart är de som blir sämst som behöver sjukvård.

– Det är inte representativ bild av alla som smittade utan bara den delen som blir så smittade att de behöver sjukhusvård. De allra flesta som får sjukdomen får milda symptom. Det är viktigt att komma ihåg men det är också viktigt att de som blir allra sjukast de blir väldigt sjuka. Det är för deras skull att det är viktigt att hålla ut och följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Några detaljerade uppgifter om patienter kan inte Niklas Claesson ge ut på grund av patientsekretess men det finns några gemensamma nämnare bland de som behövt sjukvård.

– Till övervägande del är det äldre patienter. Av de som blir allra svårast sjuka och behöver respiratorvård så finns det också riskfaktorer som övervikt och högt blodtryck.

Siffrorna som NU-sjukvården presenterat berör både NÄL och Uddevalla sjukhus.

Dagsläget

Under torsdagen vårdas 52 personer inom NU-sjukvården varav 13 på IVA. I Västra Götalandsregionen har totalt 209 personer avlidit till följd av covid-19 men notera att den siffran berör även de som inte vårdats på sjukhus. Notera även att siffrorna från NU-sjukvården endast berör patienter som vårdats inneliggande i NU-sjukvården. Patienter som vårdats eller avlidit i hemmet eller i kommunal omsorg finns inte med.

ANNONS

Under torsdagen höll Västra Götalandsregionen en presskonferens där de presenterade nya uppgifter. Smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg sade då:

– Den här veckan ser vi en tydlig ökning av antalet konstaterat smittade och det är oroväckande. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång och måste planera för det.

LÄS MER:NU-sjukvården förbereder sig för toppen

ANNONS